Världens största orienteringstävling kommer till Borgå - kräver tusentals talkoarbetare

ORIENTERING. Jukolakavlen äger årliga rum under den andra veckan i juni. 2022 blir det i Borgå. Bild: Arkiv

År 2022 är det dags för Borgå att stå värd för Jukolakavlen. Arbetet har redan kommit i gång.

Mikko Reitti, verksamhetsledare på OK Trian hade viktiga uppdrag vid årets Jukolkavle i Kangasala. Dels jobbade han som speaker, dels var OK Trian där för att lära sig inför samma evenemang i Borgå år 2022.

Det innebär ett massivt arbete som sakteligen blir allt mera intensivt.

– Det är tre år till vår Jukolakavle. Nu har vi börjat med arbeten i terrängen, att rita kartor och den grundläggande planeringen, som tävlingsområdet.

I år var stora delar av OK Trians organisation i Kangasala tillsammans med Mikko Reitti för att bekanta sig med hur arrangemangen sköttes där, och hur organisationen ser ut. Nästa år gör man samma sak i Rovaniemi, och därefter i Mynämäki (Virmo) som är den sista orienteringsfesten innan det är dags att själv ta tag i organiserandet.

Nu har vi börjat med arbeten i terrängen, att rita kartor och den grundläggande planeringen, som tävlingsområdet

– Vi tar ut den sista möjliga mängden kunskap i Mynämäki om två år.

I Borgå är de stora linjerna ganska klara redan i det här skedet – däribland tävlingscentrets layout. Banmästaren har jobbat hela tiden, även om det inte finns någon tävlingskarta ännu. Marknadsföringen jobbar likaså redan nu, bland annat med att leta fram samarbetspartner.

Det är ingen liten organisation som ett evenemang av den här storleksordningen kräver. I nuläget jobbar mellan 50 och 100 personer med sina respektive uppgifter, men när evenemanget närmar sig – och äger rum – har man drygt 2 000 talkoarbetare at organisera. Det behövs allt från trafikstyrning till övervakning vid kontrollerna och drickapunkter.

– Omfattningen blir sakteligen större medan det närmar sig, säger Reitti.

Det är en upplevelse att se Jukolakavlen, och många vill uppleva tävlingen just som talkoarbetare

Han tror inte att det blir något problem att hitta ett så stort antal talkoarbetare och nämner att det med stor säkerhet finns många i regionen som gärna vill uppleva Jukolakavlen, medan kommande Jukolakavle-organisatörer gör samma sak som OK Trian gör nu – deltar i arbetet för att lära sig hur organisationen ser ut.

– Dessutom finns ett stort gäng som åker från tävling till tävling som talkoarbetare. Det är liksom deras livsstil. Det är en upplevelse att se Jukolakavlen, och många vill uppleva tävlingen just som talkoarbetare.

Tiotusentals människor

När tävlingen väl äger rum kommer Borgå att stå värd för lika många besökare som det finns invånare i staden. Man räknar med drygt 20 000 tävlande, plus lika många till – totalt ska det finnas mellan 40 000 och 50 000 personer på tävlingsområdet. Inkvarteringen brukar i regel äga rum i tält.

– Försvarsmakten är samarbetspartner, och via dem får vi hyra ut 400 halvplutontält till orienterarna. Toppföreningarna brukar hyra inkvartering inomhus, men 98 procent sover i tält.

Det är mycket viktigt att ålderdomshemmet rivs

Ett frågetecken som verkar ha löst sig är Ebbo ålderdomshem som ska rivas i något skede. Dilemmat för OK Trian är att den tomma byggnaden finns precis där tävlingscentret finns. Det betyder att rivningen måste vara avklarad i god tid innan tävlingen äger rum. Kalevi Ilonen, tävlingsledare på OK Trian, uppger att det verkar ordna sig.

– Det är mycket viktigt att ålderdomshemmet rivs. Det verkar som om rivningen börjar på hösten, och våren 2020 ska det vara färdigt, säger Ilonen.

Beroende på vilka byggnader som blir kvar kan det bli aktuellt att utnyttja något för tävlingen, tillägger Reitti.

– Vi vet inte exakt hur det ser ut, men vi ser hur det ser ut. Kanske vi kan använda något för organisationen. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Borgå stad.