Journalistik i demokratins och läsarnas tjänst

Bild:

En rätt så märklig diskussion om lokaljournalistik förs i Lovisa just nu. Sedan Nya Östis grundades för sex år sedan har läsarna velat se en mer kritisk granskning av makthavarna.

Svaret har varit att tidningen saknar resurser för att driva en kritiskt granskande journalistik, och att tidningen konsekvent följer den linje som styrelsen slagit fast redan vid grundandet, nämligen...