Jordfästningar kan strömmas via nätet: "Det gäller människors hälsa"

Biskop Bo-Göran Åstrand och hans kollegor diskuterar för tillfället hur kyrkan ska fungera under undantagstillståndet. Bild: Sören Jonsson/SPT

När undantagstillstånd råder i samhället påverkas också de kyrkliga förrättningarna. Evangelisk-lutherska kyrkan gick på måndagen ut med att undantagsarrangemang också gäller inom församlingarna.

I enlighet med Statsrådets rekommendationer kan endast tio personer närvara samtidigt vid en jordfästning. Det är upp till familjerna och de anhöriga att komma överens om vem det är som närvarar.

Biskop Bo-Göran Åstrand i Borgå stift säger att det är frågor som han och hans kollegor för tillfället tampas med.

– Det är väldigt knepigt med de jordfästningar och minnesstunder som till exempel är planerade till veckoslutet.

Han säger att samma regler gäller vid jordfästningar som vid de andra kyrkliga sammankomsterna; det finns möjlighet att strömma förrättningen via nätet och att videofilma den.

– Jag och kyrkoherdarna i stiftet är mycket väl medvetna om situationen och kan inte vara annat än ledsna över den. Men vi delar och genomlever det tillsammans med resten av samhället, med de begränsningar vi fått.

Åstrand säger att målsättningen med situationen ändå är att så många som möjligt, så länge som möjligt, ska hållas friska.

– Till den helheten vill vi också medverka från kyrkans sida. Det gäller människors trygghet och hälsa.

Undantagskremering möjlig

Under normala omständigheter jordfäster man en person före kremeringen. Nu kan det införas undantagsregler för de omständigheterna.

– Redan nu kan man frångå det normala förfarandet på grund av att jordfästningen behöver skjutas upp eller på grund av långa geografiska avstånd, säger Åstrand.

Han understryker att det ännu inte finns anvisningar för hur församlingarna ska göra under undantagstillståndet.

– Men vi är på väg in i en situation där vi måste kunna avvika från normalt förfarande.

Åstrand säger att det enda problemet är att ingen vet hur länge undantagstillståndet kommer att vara. Det kan betyda att väldigt många jordfästningar och minnesstunder skjuts upp och att församlingarna har väldigt bråda tider när allt normaliseras.

– Vi har varit i den här situationen i mindre än ett dygn och det är just sådana här frågor som kommer upp och måste lösas. Det här är en fråga som vi helt säkert kommer att återkomma till, säger biskopen.

Mer läsning