Jordbruket får över 300 miljoner euro av staten

Stödbeloppen delas enligt samma principer som tidigare. Förhållandena mellan de olika stöden ändras ändå i jämförelse med fjolåret. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Det nordliga stödet skärs ned med omkring 1,5 miljoner euro och stödet till södra Finland med omkring 3 miljoner euro.

Regeringen fastställde på torsdagen de mest betydande nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020. Till dem hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Det totala nationella produktionsstödet 2020 hålls på samma nivå som i fjol. Sammanlagt uppgår stödet till cirka 319 miljoner euro.

Störst av stöden är det nordliga stödet, som utgör omkring 93 procent av den totala stödsumman. Stödet till södra Finland utgör omkring fem procent och övriga nationella stöd, bland annat stödet för sockerbeta, står för resten.

Omfördelning av stöden

Stödbeloppen delas enligt samma principer som tidigare. Förhållandena mellan de olika stöden ändras ändå i jämförelse med fjolåret.

Det nordliga stödet minskar med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med 2019. Det nationella stödet till södra Finland minskar med omkring 3 miljoner euro i enlighet med EU-kommissionens fastställda stödprogram. Stödet för sockerbeta hålls däremot på samma nivå som 2019, vilket betyder att stödet i hela landet är 350 euro per hektar.

De nationella jordbruksstöden kompletterar EU:s gemensamma stödsystem för jordbruken. Unionens gemensamma jordbrukspolitik sätter stränga gränser på anslagen för de nationella jordbruksstöden. Stöden får inte snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden.

Mer läsning