Jonatan hjälpte Wessö FBK in i den digitala eran

DIGITAL TRIO. Jonatan Wackström (i mitten) hjälpte Vessö FBK in i den digitala tidsåldern. Kårchef Patrick Nyholm, till höger, och datanomlärare Mika Nenonen, till vänster, ser många möjligheter med Wackströms program. Bild: Helén Kurri

Jonatan Wackström får stipendium för det digitala alarmsystemet han utvecklade för Wessö FBK.

Wessö FBK är pionjärer med den digitala persontavlan som sjuttonåriga Jonatan Wackström har utvecklat inom ramen för sina datanomstudier på Prakticum.

Kårchef Patrick Nyholm är ivrig att komma i gång med det nya systemet, som han tror kommer att väcka intresse bland många andra kårer i landet. Systemet har Jonatan Wackström utvecklat enligt kårens behov och önskemål.

– När larmet kommer som ett sms i brandmannens mobiltelefon kan han genast gå in på en webbsida och anmäla sig om han deltar i utryckningen och hur många minuter han räknar med att det tar innan han är på stationen.

På stationen kommer det att finnas en tavla som uppdaterar anmälningarna i realtid. Samma gör läsplattorna som utryckningsfordonen förses med.

– Systemet har många fördelar. Man ser genast hur många som deltar i utryckningen. Brandmännen har olika utbildningar. Om det krävs en ytbärgare, och en sådan anmäler att han kommer så kan man vänta lite längre för att få med honom i första utryckningsfordonet, säger Patrick Nyholm.

Inom kåren är vi bra på att bygga stationer och släcka bränder men när det gäller den digitala utvecklingen behöver vi ungdomarnas hjälp.

Version 12

Dessutom kan kårens medlemmar följa med utryckningen fast de inte själva skulle delta i den.

Inom kåren hade man funderat på en digital alarmtavla länge men eftersom kunskapen att koda datorprogram saknades vände man sig till Prakticum.

När datanomlärare Mika Nenonen presenterade uppdraget för sina förstaårselever i början av maj blev Jonatan Wackström genast intresserad och såg möjligheterna.

– I framtiden kommer jag antagligen arbeta med att koda datorprogram, så projektet stöder min utbildning.

Han får beröm för hur snabbt och effektivt han har tagit fram programmet.

– Det är version 12 som vi nu börjar använda. Jonatan kommer säkert att få göra flera uppdateringar under hösten i takt med att vi upptäcker saker som måste ändras eller förbättras, säger Patrick Nyholm.

Andra funktioner som kanske kan kopplas till programmet är brandstationens belysning och elektriska dörrar.

Om nätkontakt saknas använder kåren det gamla systemet med mobiltelefoner och sms.

– Inom Wessö FBK vill vi lyfta fram duktiga ungdomar. Inom kåren är vi bra på att bygga stationer och släcka bränder men när det gäller den digitala utvecklingen behöver vi ungdomarnas hjälp, säger Patrick Nyholm och belönar Jonatan Wackström med ett väl förtjänt stipendium.

Mer läsning