Jonas förlorar sin bästa vän och terapeut på grund av Folkpensionsanstalten

VARFÖR? Jonas Bergholm förstår inte att Folkpensionsanstalten kan behandla människor så här. Bild: Kristoffer Åberg

Efter att ha byggt upp ett fungerande och tryggt kundförhållande i tolv års tid måste Jonas Bergholm från årsskiftet byta fysioterapeut på grund av FPA:s nya upphandlingskrav, där priset styr. Situationen oroar och förargar eftersom han nu förlorar sin bästa vän samtidigt som kostnaderna stiger.

Jonas Bergholm är 36 år gammal och livslång fysioterapi är viktig på grund av den cp-skada han fötts med.

– Sedan 2006 har han haft en och samma terapeut och rehabiliteringsexpert, det vill säga Laura Eyvindson och han kan själv ta sig från hemmet till fysioterapin, förklarar mamma Thea Bärlund, som dukar fram morgonkaffe med dopp hemma hos sonen i Sagaboendet i Nickby i Sibbo.

– Jag bara hoppar på min elrullstol en gång i veckan och åker i väg till Laura som jobbar cirka 100 meter härifrån, förklarar Jonas och det syns tydligt hur nöjd han är över att klara sig på egen hand.

Att han gillar sin terapeut går inte heller att ta miste på.

Mera än en terapeut

Laura är mera än en terapeut, hon är vid det här laget en väldigt god vän som han kan prata med om precis allt, också känsliga saker. Eftersom hon stått vid hans sida i tolv år har hon full kontroll över läget och vet vilket slag av terapi han mest behöver. Hon stöder också hela familjen.

– Hon känner till Jonas temperament och vet när han har goda och dåliga dagar, säger Thea.

I våras förnyade FPA sina upphandlingskriterier för konkurrensutsättningen av krävande medicinsk öppenvårdsrehabilitering. De nya kriterierna fokuserar på priset på bekostnad av kvaliteten. I de föregående upphandlingskriterierna hade priset och kvaliteten lika stor betydelse, 50 procent vardera. Nu står priset för 80 procent och kvaliteten endast för 20 procent.

Laura känner till Jonas temperament och vet när han har goda och dåliga dagar.

Den här sortrens terapi ges från och med årsskiftet på ett enda ställe i Sibbo och bland annat Jonas måste säga adjö till sin nuvarande terapeut och starta ett nytt kundförhållande i Söderkulla. Dit måste han åka i taxi och en resa tur och retur kostar cirka 90 euro.

– På grund av en funktionsnedsättning, jag har exempelvis ataxi i armarna, måste jag anlita en stor taxibil så att elrullstolen får rum. Till min nuvarande terapeut kan jag ta mig på egen hand utan kostnader, förklarar han.

Mamma Thea poängterar hur viktigt det är för en funktionshindrad person att vara självständig där det är möjligt. Hon tycker det är absurt att Jonas tvingas byta terapeut för att den nuvarande serviceproducenten förlorade anbudsförfarandet med bara 4 euro.

Billigare blir dyrare

– FPA tänker ändå inte alls på att priset härefter kraftigt trissas upp på grund av taxiresorna. Jag säger inget illa om den företagare som nu valts, servicen kan vara hur bra som helst. Men nu handlar det inte om det utan om att ett långt och värdefullt samarbete måste brytas och om vad som är bäst för Jonas. Han är jättestressad över läget.

KÄMPAR TILLSAMMANS. Thea Bärlund och Jonas Bergholm gör vad de kan för att även personer med funktionsnedsättning ska ha ett bra liv. Bild: Kristoffer Åberg

Jonas Bergholm har sökt ändring av FPA-beslutet med en fritt formulerad utredning, där han redogör för situationen. Även den nuvarande fysioterapeuten har överklagat.

Jonas och Thea förundrar sig över hur FPA valt en enda serviceproducent i Sibbo, en som finns i Söderkulla.

– De tre serviceboendena finns ju alla i Nickby. Nu ska alla klienter kuskas till Söderkulla, kan det vara ekonomiskt lönsamt? Man kunde ju spara ganska mycket om de som kan gå eller färdas i rullstol skulle få sin service i Nickby.

På grund av att Jonas tvingas utnyttja invataxi måste han dessutom betala en 300 euros självrisk i början av året.

– Han lever på garantipengar och invalidpension som totalt är på 700 euro i månaden. Då avgiften till Kårkulla är betald blir bara 100 euro kvar. Alla extra avgifter är tunga, säger mamma Thea.

Nu ska alla klienter kuskas till Söderkulla, kan det vara ekonomiskt lönsamt?

Han blev till råga på allt arbetslös för någon vecka sedan.

– Jag är allergiker och fick luftvägssymtom på grund av inomhusluftproblem i Södis där jag tidigare jobbade och flyttades därför till Utterbäck. Men eftersom jag också är allergisk för bland annat hästar kunde jag inte vistas tillsammans med dem som arbetar med djuren.

Nu gäller det att hitta ett nytt jobb, vilket inte är så lätt.

Jonas Bergholm är en kille med skinn på näsan, han vågar säga vad han tycker och engagerar sig i mycket. Han är exempelvis boendevärderare.

– Jag hälsar på i boenden och tar via diskussioner reda på hur de som bor där har det. Sedan skriver jag en rapport som jag ger åt chefen, förklarar han.

Som erfarenhetspratare besöker han bland annat skolor.

VIKTIGA BESÖK. Fram till årsskiftet får Jonas Bergholm ha kvar sin nuvarande fysioterapeut. Mamma Thea Bärlund är rädd för hur det blir då det långa vårdförhållandet bryts. Bild: Kristoffer Åberg

 

Ändring krävs

Verksamhetsledaren Lisbeth Hemgård vid FDUV tycker att det är väldigt fint att en aktiv person som Bergholm höjer rösten i den nu aktuella frågan.

– Upphandlingen drabbar många, det handlar om service av flera slag, även boende. Och de som saken gäller har ingen talan.

Hon säger att FDUV skrivit på medborgarinitiativet Ingen marknadsvara! som totalt samlat över 72 000 namn. Ärendet ska behandlas i riksdagen.

Målet med initiativet är att kommunerna slutar upphandla nödvändiga, livslånga stödtjänster för personer med funktionsnedsättning. Man siktar på en bestående lösning på lagnivå. De tjänster som erbjuds personer med funktionsnedsättning ska utgå från individuella behov och beakta personernas rätt till delaktighet och självbestämmande. Detta i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Upphandlingen drabbar många, det handlar om service av flera slag, även boende. Och de som saken gäller har ingen talan.

Medborgarinitiativet är funktionshinderorganisationernas gemensamma framställning och FDUV tog i september ställning till frågan via ett pressmeddelande. Man konstaterar bland annat att de problem som nu lyfts fram inte kan lösas enbart genom att effektivera vägledningen av upphandlingsförfarandet.

– FN:s funktionshinderkonvention förutsätter att personer med funktionsnedsättning ska få vara delaktiga i beslut som gäller dem själva. Finland har förbundit sig att följa konventionen. Den nationella lagstiftningen bör justeras så att den följer konventionens anda.

Organisationerna är ändå beredda att samarbeta för att förbättra och utveckla sätten som tjänsterna ordnas på. Målet med samarbetet är att stärka implementeringen av funktionshinderkonventionen då kommunerna ordnar funktionshinderservice.

FPA fokuserar härefter på pris till 80 procent och kvalitet till 20 procent.

Många tvingas byta serviceproducent och långa kundförhållanden bryts.

Kvaliteten på servicen äventyras och som en följd av det protesterar många organisationer.

– Vi utmanar beslutsfattarna att tillsammans med oss söka bestående lösningar för att möjliggöra att nödvändiga, livslånga stödtjänster för personer med funktionsnedsättning ordnas så att de utgår från individuella behov och att funktionsnedsattas mänskliga rättigheter respekteras. Detta är en utmaning som spänner över flera regeringsperioder och vi hoppas att partierna tar ställning till frågan i sina mål för regeringsprogrammet, konstaterar FDUV.

Tehy ryter till

Bland dem som rutit till hör också Tehy, som påpekar att de nya kriterierna försämrar kvaliteten på medicinsk rehabilitering. Kunderna kan gå miste om högkvalitativ service och många terapeuter kan tvingas till att till och med sluta med sin verksamhet.

Tehy, Tehys nätverk för rehabiliteringsbranschen och Tehys företagarsektion kräver i sitt ställningstagande att FPA återinför kvalitetskraven i upphandlingskriterierna till minst 50 procent och utvärderar upphandlingsprocessen för att kunna trygga professionella tjänster för kunderna.

Nu har också sådana serviceproducenter valts som först efter att ha vunnit en upphandling börjat lära sig att rehabilitera en del patientgrupper.