Jokipuiston koulu har haft problem på flera håll

Sibbo kommun uppger att man fortsätter arbeta med Jokipuiston koulu för att åtgärda problemen med inomhusluften. Problem finns på åtskilliga fronter.

Sibbo kommun fortsätter sanera Jokipuiston koulu för att förbättra kvaliteten på inomhusluften, uppger kommunen i ett pressmeddelande.

Undervisningen i skolan fortsätter som normalt i första och andra våningen, men källarlokalerna och klassrummet för träslöjd som finns i källaren är stängda tills arbetet är färdigt.

Det var hösten 2017 som elever och lärare började rapportera att inomhusluften hade försämrats avsevärt – något som kopplas till en vattenskada som uppstod i samband rörarbeten tidigare på sommaren.

En granskning visade att fukt hade trängt in i konstruktionerna i läromedelslagret och i närheten av det. Efter åtgärder har senare utredningar inte pekat på att byggnaden inte skulle kunna användas.

Däremot hittades fuktskador i källarlokalerna och i klassrummet för träslöjd i källaren.

En annan utredning visade också att mängden av mineralullfiber överskred det tillåtna gränsvärdet. Mikrobfynden i undervisningslokalerna var dock normala. Mineralullfiber kan irritera bland annat luftvägarna, huden och ögonen.

Källan visade sig finnas i bland annat tilluftskanalerna. Saken uppges vara åtgärdad, men man tillägger att man i november tar nya prover för att säkerställa att åtgärderna lyckades. Därtill rengörs, regleras och balanseras ventilationskanalerna.

Våren 2018 upptäcktes också en liten fuktskada som hade uppstått på grund av ett konstruktionsfel i hörnet av gymnastiksalen som finns i byggnadens nya del, men den torkades och sanerades under sommaren.

Arbetet med att torka de övriga fuktskadorna i källarvåningen inleds i januari och saneringsarbetet utomhus görs på sommaren när skolan är stängd.

Under de närmaste åren ska även skolans fönster och plåttak förnyas, medan man granskar fasadernas skick.

Kommunen genomför så småningom en enkät om inomhusluften bland eleverna i Jokipuiston koulu.