Jeppe är klokare än vi tror?

Komedin "Jeppe på berget" skrevs redan 1722 men fortfarande finns inget svar på frågan om varför Jeppe egentligen super. Ingen kan heller med säkerhet i dag säga om nya alkohollagen är ett hot mot hälsa och välfärd. Resultatet syns först senare.