Jenni Toikka undersöker minnets förskjutningar på film

MINNESVÄRLD. Jenni Toikka undersöker hur den som har problem med minnet förnimmer verklighet. Kortfilmen Reel är ett försök att förstå den demenssjukas ologiska och okronologiska värld. Bild: Kristoffer Åberg

Sju och en halv minuter lång, det är Jenni Toikkas film som snurrar på i Galleri Fickan i Konstfabriken under den närmaste månaden. Reel handlar om verklighetens skevhet när minnet sviker.

Går det att förstå hur livet ter sig för en demenssjuk? Vad händer då minnet sviker och det vardagliga och hemtama med ens är obekant? Temat kändes angeläget för Jenni Toikkas vars farmor och mormor i...