Janne Hyvönen valdes till fastigheternas underhållschef

Ingenjör (YH) Janne Hyvönen från Sibbo har valts till fastigheternas underhållschef vid Borgå stads lokalitetsledning. Tjänsten är ny, och den fokuserar på friska fastigheter.

Janne Hyvönen har de senaste sex åren verkat vid Helsingfors stads fastighetskontor, varav de två sista åren som teamledare för underhåll. Före det verkade han i samma enhet som underhållsingenjör och teknisk disponent.

– Hyvönen har en lång erfarenhet inom långsiktigt fastighetsunderhåll och fastighetsskötsel, och han har tidigare fungerat i liknande chefsuppdrag, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Fastigheternas underhållschef ansvarar för fastighetsskötseln, underhållet samt långtidsplanerna för fastigheterna. Uppgiften är ny och innebär ett chefsansvar för ett underhållsteam på fem personer. Fastigheternas underhållschef rapporterar till lokalitetsdirektören och är med i lokalitetsledningens ledningsgrupp. Övervakning och ägarstyrning av bostadskoncernen hör också till uppgiften.

– Efter de senaste årens omfattande inneluftsreparationer och nybyggen kommer hela lokalitetsledningens fokus att skifta till fastigheternas underhåll. Hyvönens erfarenhet från att administrera, underhålla och planera årliga reparationer för Helsingfors fastighetsmassa är ett värdefullt tillägg till vårt underhållsteam.

Hyvönen börjar den 1 maj.

Mer läsning