Janette Englund tackar för sig

DAGS ATT GÅ. Janette Englund, som lett den tyngsta nämnden i stan sedan den grundades, stiger åt sidan. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har haft en enda ordförande, Janette Englund (SFP). Hon har i åratal haft hård koll på utvecklingen, men lämnar nu kommunpolitiken.– Att förstå sluta är också viktigt, säger hon.

Man kan säga att Englund tar adjö med buller och bång. Hon hör nämligen till dem som förespråkat den nya planen för Konstfabrikens strandkvarter och nu har också stadsfullmäktige sagt ja.

För henne innebär beslutet ett viktigt steg i stadens utveckling.

För en stadsplanerare gäller det att tänka åtminstone 30 år framåt, att vara kortsynt går inte.

– För en stadsplanerare gäller det att tänka åtminstone 30 år framåt, att vara kortsynt går inte. För 30 år sedan såg Borgå helt annorlunda ut än i dag, ett samhälle förändras hela tiden. Affärs- och hotellbygget behövs av många olika orsaker. Alla ser det inte nu, men jag är säker på att väldigt många i framtiden inser att projektet var värt att satsa på.

Häftig start

Pellingebon Englund fick genast en plats i gamla planläggnings- och byggnadsnämnden då hon invaldes i stadsfullmäktige 2009. Hon satt också i stadsstyrelsens utvecklingssektion och har varit ersättare i stadsstyrelsen från första början.

– Då jag kandiderade hade jag ingen erfarenhet av politik, även om jag alltid intresserat mig för samhällsfrågor, säger hon och tillägger skrattande att det bara var att lära sig och läsa på i rask takt.

År 2011 slog staden ihop den aktuella nämnden med utvecklingssektionen och tekniska nämnden och man skapade en meganämnd som behövde en ordförande. Det blev Janette Englund.

– Visst var det spännande i början, jag var ju trots allt ganska grön inom politiken. Men jag beslutade att inte så mycket tänka på politik utan på att utveckla staden så bra som möjligt. Jag satsade på sak. Viktigt var också att få förtroende hos de andra nämndmedlemmarna och tjänstemännen för samarbetets skull.

Hon säger att man också måste våga ha sin egen linje och se stora helheter, inte ryckas med i den populistiska diskussionen.

Ekonomin dök

Hon började leda meganämnden samtidigt som ekonomin dök. Fullmäktige hade också strax innan godkänt den detaljplan för Konstfabrikens strandområde som sedan dess varit gällande och som nu ändras i och med fullmäktiges måndagsbeslut.

Trots att tiderna blev sämre var stadsplaneringen och därmed nämnden fullt sysselsatt.

– Vi fick bland annat ofta frågan om varför det produceras så mycket tomter. Men det är viktigt med en reserv för byggandet kommer alltid i gång i något skede.

Under Janette Englunds tid som ordförande har många planer färdigställts. Skärgården har fått delgeneralplaner, byarna strukturprogram, nationalstadsparken har sin plan, samma gäller östra åstranden. Det har gjorts planer för Hermansö, Auguststranden i Tolkis och i stadskärnan har det också hänt mycket i planväg även om alla projekt inte förverkligats av tomtägarna.

En stor del av västra åstranden har bytt skepnad.

– Trots att nya områden bebyggs får man inte glömma de gamla. Det finns exempelvis nya planer för Vårberga och Gammelbacka och i gamla stadskärnan är staden redo att sänka utvecklingskostnaderna för en viss tid så att fastighetsägarna har råd att investera.

Personligen anser hon att tiden borde förlängas en aning, så att byggandet verkligen startar.

– Det är viktigt med nya bostäder i gamla centrum. Med invånare kommer servicen.

Investerare med

Att staden numera ofta planerar tillsammans med investerare anser hon vara bra för då nås oftast också resultat.

Kungsporten har upplevts som ett sorgebarn men Janette Englund påpekar att det också måste finnas en handelsplats för produkter som kräver mycket rum och just ett sådant område har Kungsporten blivit.

Men jag är ganska säker på att också matbutiken kommer inom cirka 5 år.

– Men jag är ganska säker på att också matbutiken kommer inom cirka 5 år. Då talar vi inte om en stormarknad, men nog om en ganska stor affär på ett par tusen kvadratmeter.

Hon påpekar att marknadskrafterna alltid styr till en stor del.

– En stad ska möjliggöra investeringar av olika slag, själv kan den inte fixa allt.

Själv ämnar hon beslutsfattandet men säger att hon med spänning väntar på den fortsatta utvecklingen på västra stranden.

Strandremsan ger enorma möjligheter. Här kan man bygga upp en fin helhet i stil med Mariehamns sjökvarter.

Hon påpekar att strandbyggandet slukar hiskeliga summor, för strandlinjen behöver stabiliseras.

– Det är därför mycket bra att vi får in betydande tomtintäkter för exempelvis den nya planen för hotell- och handel.

Bra betyg

Borgå fick gott betyg i Finlands Näringslivsföretagsbarometer.

– En positiv utveckling har skett. Det gäller hela tiden att stå i och förbättra näringslivets utvecklingsmöjligheter.

Hon framhåller att staden har alla förutsättningar att klara sig fint i framtiden tack vare företag som ger både arbetsplatser och skatteintäkter.

Janette Englund har sedan 2010 jobbat på Borgå Energi och arbetsuppgifterna har blivit allt mera krävande. Att hon nu väljer att lämna kommunpolitiken har delvis att göra med att hon vill ha ännu mera tid över för att utveckla det egna arbetet och samtidigt lära sig nya saker.

– Jag har varit ordförande i 6 år och varit tvungen att sätta mig in i en massa frågor. Min man är dessutom företagare och han har fått lov att uppoffra sig mycket för min skull.

Till familjen hör tre barn och det yngsta var ganska litet då Nette kastade sig in i politiken.

– Att vara politiker är dessutom inget självändamål. Sitter man kvar för länge är det lätt att bli försoffad och det är inte bra för kommunen.

Ålder: 45

Yrke: Elförsäljningschef på Borgå Energi.

Familj: Företagarmannen Markus samt barnen Wilma och Carl (första året i gymnasiet) samt Axel (årskurs 7).

Motto: Tänk positivt och få ut det bästa av allting.

Framtidsutsikter: Med 20 år kvar i arbetslivet gäller det att hålla sig ajour och lära sig nytt hela tiden. Det skall också bli mera tid över för familjen och hobbyer, under de senaste 8 åren har det funnits alldeles för litet tid att motionera.

Mer läsning