Jämställdhet borde vara mer än ett papper

Bild: arkiv/Kristoffer Åberg

36 män, 23 kvinnor. Sådan är könsfördelningen just nu i Borgå stadsfullmäktige. Det finns alltså en hel del jämställdhetsarbete att göra.

Borgå ska underteckna EU:s deklaration om jämställdhet. Det föreslår SFP:arna Elin Blomqvist-Valtonen och Frida Sigfrids. På ÖN:s Facebooksida kommenterar Jan Elfström artikeln. "Hur många europeiska...