Jämställdhet är ingen självklarhet

Kvinnor har kandiderat i kommunalval nu redan under hundra år. Trots detta är färre än hälften av kandidaterna och de invalda fullmäktigeledamöterna kvinnor.