Jakten på älg och hjort börjar senare

SENARE. Det nya jaktåret för med sig nya tider. Älgjakten börjar den andra lördagen i oktober. Bild: Arkiv

Hösten för med sig nya jakttider. Det betyder att älgjakten i stora delar av landet inleds senare än hittills.

Finlands viltcentral meddelar att jakttiderna för de licensbelagda hjortdjuren senareläggs. Till de viktigaste förändringarna hör att älgjakten börjar först den andra lördagen i oktober i stora delar av landet, till exempel i Nyland, och att det blir tillåtet med vakjakt före den egentliga jaktsäsongen.

I höst infaller den andra lördagen i oktober den 14 och i år får älg jagas från den 14 oktober till sista december. Jakt på vitsvanshjort är tillåten från den 30 september till sista januari.

Vakjakt på älg vid åker är tillåten från den 1 september till och med den 13 oktober och vakjakt på vitsvanshjort från den 1 september till och med den 29 september.

– Jakttider är inte något som är desamma från år till år, utan de kan ändra beroende på vad vilträkningen visar. En stor stam kan förlänga jakttiden, säger Tero Kuitunen på Finlands viltcentral.

Stor stam

Viltcentralen har beviljat ungefär en fjärdedel fler licenser på älg och hjort än i fjol. I Nyland har antalet älglicenser stigit från 2 252 till 2 484 och antalet vitsvanshjortslicenser från 5 356 till 6 658. Syftet med jakten på vitsvanshjort är att minska på stammen och framför allt att bryta den stigande trenden för trafikolyckor.

Enligt Naturresursinstitutets beräkningar har älgstammen vuxit på många håll i landet. Målet är att det ska finnas 65 000 till 89 000 älgar i vinterstam. Institutet har uppskattat att det finns 79 000 till 103 000 älgar kvar efter föregående jaktsäsong. Tanken med den ökade avskjutningen är att reglera älgstammen till målsatt nivå.