Jakten i skärgården hör skärgårdsborna till

Jakten i vår skärgård har långa anor. Jag, som skärgårdsbo i minst fem generationer, har sett hur jakten har ändrats under mina 80 år.

Man skjuter inte fåglar, klövdjur och sälar för att döda, utan man tar dem till mat. Vi springer inte till affären för att köpa utländskt kött. Finns det något godare än stekt sällever

Vad beträffar ejdern är jakt en obetydlig faktor, större fara är nog lösa hundar och snabba båtar, som slår sönder ejderkullarna så att trutar och numera havsörnar fåt ett gott mål mat.

Anna-Maria Henell (insändare i ÖN 18.9.20), öppna ögonen när du rör dig i naturen och spring inte längs med stränderna och ofreda fågellivet.

Christian Kankfelt Kitö, Sibbo

Mer läsning