Jakten Alexandra i centrum för grov förskingring

DÖMD. Den tidigare kassören dömdes till sex månaders villkorligt fängelse för att ha förskingrat pengar från Skutbyggarna. Bild: Max Nyberg

Det blev villkorligt fängelse för den tidigare kassören som förskingrade omkring 30 000 euro ur föreningen Skutbyggarnas kassa.

Året var 2013 när konstiga räkningar började dyka upp hos föreningen Skutbyggarnas tidigare kassör. Bland annat fick han betalningspåminnelser och telefonräkningar för abonnemang som borde ha varit avslutade.

Han rådde styrelsen att reda ut saken, men då ledde de trevande frågorna man ställde den sittande kassören ingen vart. Budet var att ekonomin är i skick och att det inte finns något att oroa sig över. Men de dubbla budskapen hade väckt misstankarna.

Dubbla räkningar

Saken blev aktuell igen på kommande årsmöten: revisorerna fick bokföringen alltför sent, och det fanns frågor. Påsken 2014 började man granska saken noggrannare, och hittade då bland annat dubbla elräkningar, alltså tjugofyra i stället för tolv under ett år. Det visade sig att kassören betalat sina egna elräkningar.

Tillsammans med revisorerna började man gräva djupare. Det visade sig att stora summor saknades, och de verkade inte ha använts till jakten Alexandras verksamhet. Det visade sig också att kassören använt föreningens pengar åtminstone mellan juni 2012 och januari 2015.

På tisdagen avgjordes rättegången mot mannen. Han stod åtalad för grov förskingring – ett brott med minimistraff på fyra månaders fängelse.

Trots allvaret verkar det inte ligga något ont blod mellan föreningens medlemmar och den åtalade, och de pratade vänligt med varandra innan rättegången inleddes.

Inte ovänner

Den första halvtimmen av rättegången gick till att reda ut den åtalades behov av försvarsadvokat. Bristen på sådan beror på att den åtalade och föreningen tidigare förlikats och kommit överens om att den tidigare kassören betalar tillbaka 30 000 euro.

Åtalet gällde ursprungligen totalt 40 000 euro, men efter diskussioner mellan målsägande och åklagare sänktes summan i åtalet. Man slopade också den andra åtalspunkten, missbruk av förtroendeställning.

Åklagaren beskriver hur den åtalade lyft kontanter och flyttat pengar till sitt eget konto mellan juni 2012 och januari 2015, bland annat för att betala sina egna räkningar. Den åtalade medger händelseförloppet.

Summan är stor för föreningen, berättar en styrelsemedlem i sitt vittnesmål.

– Omsättningen ligger på 30 000 eller 40 000 euro per år, vilket betyder att summan är en tredjedel av varje års omsättning.

När åklagaren Maren Salvesén sänker summan i åtalet säger hon att det är svårt att bevisa vad som hänt med de resterande 10 000 euro.

– Det kan vara att de använts till föreningen, eller så inte. Det är omöjligt att bevisa.

Inga krav

Föreningens representanter ställer för sin del inga krav på den åtalade, och uppger också att det är mycket svårt att reda ut den egentliga summan.

– Vi vet att han tagit ut pengar som bevisligen inte gått till båten. Men så finns det också uttag där vi inte kan säga med säkerhet vart pengarna gått, säger styrelsemedlemmen.

Själv ansåg den åtalade att saken redan borde ha varit ur världen efter förlikningen med Skutbyggarna. Utöver det kommenterade han inte sin roll i det hela.

– Jag tänkte att sakens var avslutad när vi kom till en överenskommelse om återbetalning.

Åklagaren yrkade på mellan 6 och 8 månaders fängelse, i praktiken villkorligt. Östra Nylands tingsrätts dom landade på sex månaders villkorligt fängelse, där de ansåg att en förmildrande omständighet var att den dömda betalade igen skulden redan innan han stod åtalad.

Jakten Alexandra

Föreningen Skutbyggarna är en ideell förening som har byggt jakten Alexandra och som i dag äger och driver skutan.

Skutan kan bokas för kryssningar.