Jakt på verktyg: Borgå vill erbjuda en öppen reparationspunkt för cyklar

Cyklisterna i Borgå ska få tillgång till verktyg och pumpkompressor. Bild: Kristoffer Åberg

En ordentlig pumpkompressor för att kunna fylla tomma cykeldäck och lämpliga skruvmejslar, kedjebrytare, pedalnycklar och andra verktyg som behövs för mindre cykelreparationer. Det vill Borgå stad erbjuda både stadens egna cyklister och cyklister på genomresa.

Borgå stad behöver en öppen cykelreparationspunkt. Det har kommuntekniken beslutat och också tidigare i höst konkurrensutsatt lämpliga verktyg och en ordentlig pump.

Inom utsatt tid kom det in två offerter men båda var bristfälliga och måste förkastas.

– Nu är vi tillbaka på ruta ett, säger kommunteknikchef Kari Hällström. Vi får fundera om vi ska lägga ut uppdraget på en ny offertrunda eller om vi ska ta till andra, kanske billigare metoder.

Problemet med verktyg och anläggningar som är fritt tillgängliga för allmänheten är att det alltid finns de som bara vill förstöra.

Just nu är det möjligt att fylla på luft i cykeldäcken under Mannerheimgatans bro, men utrustningen är gammal och borde bytas ut.

– Problemet med verktyg och anläggningar som är fritt tillgängliga för allmänheten är att det alltid finns de som bara vill förstöra, säger Kari Hällström. Ändå vill vi satsa på en ordentlig reparationspunkt som ligger centralt och som är välutrustad.

Staden sköter

Placeringen är ännu inte klar. Det kunde vara bra med något slag av regnskydd, men det kan kanske ordnas utan att man bygger ett nytt tak.

– Många andra städer har motsvarande service och Borgå borde också kunna erbjuda sina cyklister en möjlighet till små egna reparationer, säger Kari Hällström.

Borgå borde också kunna erbjuda sina cyklister en möjlighet till små egna reparationer.

Det är viktigt att servicestället förses med en pumpkompressor. Den ena av de två offerterna förkastades för att den erbjöd tilläggsluft med en annan teknik.

När servicestället väl har utrustats är det stadens anställda som ska sköta om underhållet.