"Jag beklagar att det dröjt så länge." Nu får backen utanför skaldehemmet både kullersten och ängsblommor

SÄTTS I SKICK. Så här har det sett ut utanför Runebergs hem alltför länge. I början av november kommer arbetena i backen äntligen i gång och meningen är att arbetena ska slutföras i ett svep. Bild: Filip Snellman

Alltför länge har det varit totalstopp för fotgängare och cyklister som velat ta sig ner till ån via backen utanför Runebergs hem. Gatubyggnadschef Juha Valkonen har goda nyheter, före vintern ska gatstumpen sättas i skick.

– Jag beklagar verkligen att projektet dragit ut på tiden. Det var meningen att gångvägen skulle sättas i skick mycket tidigare, men av olika orsaker har det inte blivit av, säger Juha Valkonen om gat...