Jag är inte mitt vitsord

Den här våravslutningen delade jag ut betyg till elever för första gången. Jag gjorde en översikt och tillsammans gick vi igenom hur det såg ut. Jag lyfte fram ämnen där jag såg att eleven hade höga vitsord, frågade om de var ämnen som hörde till de mer omtyckta och konstaterade hur fint de jobbat. Fortsätt så och tack!