Jackarby koloniträdgård till ny behandling

KOLONITRÄDGÅRD. Arkivbild. Bild: Evy Nickström

Stadsdirektören föreslår att Borgåstyrelsen remitterar frågan om en koloniträdgård i Jackarby till stadsplaneringen för ny beredning.

Stadsutvecklingsnämnden behandlade detaljplanen för en koloniträdgård i Jackarby vid sitt möte i början av maj och beslöt med rösterna 9-2 att förkasta planen i sin nuvarande form.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har använt sig av sin upptagningsrätt och föreslår för stadsstyrelsen som möts på måndag att ärendet bereds på nytt.

Stadsutvecklingsnämnden har inte gett någon motivering till förkastandet, vilket förvaltningslagens 45 paragraf kräver. I motiveringen måste nämnden ange vilka detaljer och vilka utredningar som har lett till beslutet om förkastning och hänvisa till de förordningar man vill tillämpa. Beslutet som nämnden gjorde fyller inte förvaltningslagens krav.

Enligt Ujula har stadsutvecklingsnämnden förkastat en detaljplan där beredningen redan har inletts och därmed överskridit sina befogenheter.

Därför vill Ujula att stadsstyrelsen ger ärendet vidare till stadsplaneringen för ny beredning. Tillsammans med markägaren ska man gå igenom möjligheterna att minska arealen på den planerade koloniträdgården. Dessutom måste man göra bedömningar om hur alternativa bygglösningar inverkar på miljön och på den omgivande bebyggelsen.

Mer läsning