Jaakko Jalonen blir styrelseordförande

STADSSTYRELSENS ORDFÖRANDE. Jaakko Jalonen blir ny ordförande för stadsstyrelsen i Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

SDP och SFP i Borgå har på söndagen offentliggjort sina kandidater för stadsstyrelseplatser, presidier och nämnder.

Det största frågetecknet ännu för några veckor sedan var vem Socialdemokraterna utser till stadsstyrelseordförande. Det fanns en stark opinion för att Anette Karlsson, med 508 personliga röster, eller Millariikka Rytkönen, 614 röster, eller Marianne Korpi, 415, skulle väljas.

På söndagen valde socialdemokraternas kommunorganisation Jaakko Jalonen, 146 personliga röster, till den ansvarsfulla posten.

En annan socialdemokratisk man, Matti Valasti, 445 röster, är socialdemokraternas val till första vice ordförande i stadsfullmäktige.

Jalonens suppleant i styrelsen blir Tapani Eskola, 171 röster.

Ordinarie SDP-medlemmar i stadsstyrelsen blir utom Jalonen också Rytkönen och Karlsson.

Tapani Eskola är SDP:s val till ordförandeposten i social- och hälsovårdsnämnden. Eskola har också under de senaste fyra och ett halvt åren svingat klubban i socialnämnden.

Marianne Korpi föreslås bli ordförande för Borgå Vattens styrelse medan Marko Piirainen , 292 röster, blir styrelseordförande för A-bostäder och Torolf Bergström , 106 röster, svingar klubban i Borgå lokalcentrals direktion.

Nylander fortsätter

Också SFP har på söndagen valt sina kandidater för viktiga poster.

Mikaela Nylander, 1 279 röster, fortsätter som fullmäktigeordförande.

SFP föreslår till stadsstyrelsen Elin Blomqvist, 428 röster, Bodil Lund, 286, Johan Söderberg, 200, Pehr Sveholm , 154, och Anders Rosengren, 213. Söderberg föreslås bli första vice ordförande i stadsstyrelsen.

Catharina von Schoultz , 179 röster, föreslås bli ordförande för bildningsnämnden, Elisabeth Svaetichin , 47, för byggnads- och miljönämnden och Kristel Pynnönen , 167, för stadsutvecklingsnämnden.

Den nya fullmäktigeförsamlingen samlas första gången 12 juni och slår då slutgiltigt fast platsfördelningen i stadsstyrelse, presidier, nämnder och styrelser.

Mer läsning