Ja till ekonomiansvar – nej till landskapsskatt

I valet väljs beslutsfattare med stort ansvar: social- och hälsovården och räddningstjänsterna och ekonomin.

Finansieringen av välfärdsområdet sker ur statsbudgeten men det är fråga om skattebetalarnas pengar. Det finns risk för att man i välfärdsområdesfullmäktige föreställer sig att pengar växer på träd. Ekonomin måste skötas på ett sparsamt sätt.

Inför valet håller regeringspartierna tyst om att de redan bestämt om landskapsskatten. Detta ska stoppas. Landskapsskatten skulle höja inkomstskatten. Nya fingrar ska hållas borta från löntagarnas och pensionärernas plånböcker.

Östra Nyland måste inta en ståndpunkt som är starkt emot landskapsskatten. Om vänsterregering ändå inför en landskapsskatt i landet, får den inte bli en skattehöjningsautomat.

Sträng beskattning förhindrar välfärd och välstånd. Alla bastjänster finansieras av någons arbete och företagande. Att stå på skattebetalarnas sida handlar om att ta hand om tjänsterna i framtiden.

Heikki Vestman Samlingspartiet, Sibbo