Ivriga barn trotsade kyligt vatten

SIMSKOLA. Nöjda och glada deltagare höll avslutningen av simskolan vid Plagen i Lovisa. Lekledare Jonathan Hällfors och Jose Vauhkonen samt simlärare Karolina Hovi.Bild: Benny Liljendahl

Efter två veckors simskola vid Plagen kunde Folkhälsan belöna de flitiga eleverna med simmärken.