IUKKY läxas upp

AMISTO. IUKKY har bland annat hand om Amisto i Harabacka. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsstyrelsen i Borgå gör vad den kan för att få den finska yrkesutbildningen att följa ägarnas vilja.

Samkommunstyrelsen för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, IUKKY, möts den 27 april och vid måndagens stadsstyrelsemöte delades igen ut direktiv om hur ägarna önskar att styrelsen agerar. Tidigare försök att få bukt med samkommunstyrelsen har inte gett önskade resultat.

När samkommunstyrelsen senast möttes godkändes enhälligt en bisats om att styrelseordförande Hannu Moilanen ska göra upp ett direktörsavtal med verkställande direktör Markku Kantonen. Bisatsen fördes in i ärendet under mötet.

Samma Kantonen har också vägrat att delta i den gemensamma styrgruppens möten. Styrgruppen drar upp riktlinjerna för yrkesutbildningens framtid i regionen.

Direktiv

Stadsstyrelsen i Borgå slog på måndagen fast att man inom IUKKY inte får bereda en ny förvaltningsstadga, inte göra upp direktörsavtal och inte välja ny rektor eller direktör innan samkommunens nya förtroendeorgan har valts.

Också all annan verksamhet som lägger hinder i vägen för den förändringsprocess som redan har inletts ska avstyras.

Stadsstyrelsen vill också omedelbart få tillgång till alla handlingar som gäller direktörsavtalet så att Borgå stad kan göra en rättelseyrkan i ärendet.

Enligt föredragningslistan ska samkommunstyrelsen på torsdag avstå från sina aktier i Borgås studiebostadsbolag. Stadsstyrelsen vill att ärendet remitteras för ny beredning.

Mer läsning