IUKKY går sin egen väg

LEDARE. Hannu Moilanen är styrelseordförande för den finska yrkesutbildningssamkommunen i regionen. Bild: Max Nyberg

Vi har inget emot ägarstyrning, bara den är konsekvent, säger den finska yrkesutbildningens styrelseordförande Hannu Moilanen.

Styrelsen för den finska yrkesutbildningssamkommunen i Östnyland möttes på torsdagen och godkände ekonomi- och verksamhetsplanen för 2017-2019. Bolagiseringen av den fastighet som hyser Pomohuset sköts på framtiden.

Inför mötet gick stadsstyrelsen i Borgå ut med skarpa direktiv till sina representanter i samkommunstyrelsen.

Förhållandet mellan samkommunen, Itä-Uudenmaan ammatillinen koulutuskuntayhtymä, IUKKY, och staden är mycket inflammerat.

IUKKY:s styrelseordförande Hannu Moilanen vill förklara sin och skolans syn på saken. Till saken hör att Moilanen sitter med i styrelsen som representant för Borgå stad och för SDP.

– Det är inte sant att vi inte diskuterar med varandra, IUKKY och staden. Visst finns det en dialog. Sorgligt är bara att man från Borgås sida alltid drar upp ägarstyrningen. Vi har inget emot ägarstyrning, bara den är konsekvent.

Moilanen anser att Borgås agerande till exempel när IUKKY ville upplösa sina fonder inte var konsekvent. Först gav stadsdirektören grönt ljus, sedan blev det stopp.

Socialdemokratisk linje

Borgå har krävt att kommunerna först får ta sitt avgörande om yrkesutbildningens framtid utan att samkommunerna för yrkesutbildning sätter käppar i hjulen genom egna planer som går stick i stäv med de stora linjerna. Dit hör bland annat en bolagisering av Pomohuset och ändringsarbeten i IUKKY:s fastighet vid Styrmansvägen.

Stadsstyrelsen i Borgå har som utgångspunkt att anordnande av utbildning i samkommunsform upphör 2018 i regionen. Kompromissförslaget om yrkesutbildningens framtid i Östnyland för fram två bolag, ett gemensamt för IUKKY och Point College, ett annat för Prakticum och Inveon.

Det här kan Moilanen inte acceptera.

– Socialdemokraterna har slagit fast att samkommunen är den bästa anordnarmodellen för yrkesutbildning.

Vilka socialdemokrater, socialdemokraterna i Borgå?

– Nej, partiet på nationellt plan.

Moilanen jobbar inom FFC, som avtalsombudsman för JHL- förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena.

Vi inom IUKKY följer bara vår grundstadga. Grundstadgan kan inte justeras om inte alla delägarkommuner samtycker till en justering.

Obegripligt

– Nu ser det ut som om Borgå går emot sitt eget ställningstagande, säger Moilanen. Tidigare har Borgås huvudtes varit att regionen ska hålla yrkesutbildningen i egna händer. Nu är man beredd att ge den svenska yrkesutbildningen till Prakticum, ett bolag som har Helsingfors som huvudort. Jag förstår inte det här.

Moilanen efterlyser långsiktiga lösningar.

– Vi inom IUKKY följer bara vår grundstadga. Grundstadgan kan inte justeras om inte alla delägarkommuner samtycker till en justering.

– Man kan inte ändra på små delar av helheten bara för att det passar någon kommun bäst. Det är klart att vi följer de direktiv som kommunerna gemensamt kommer överens om.

Moilanen har också tagit sig en titt på den finansieringsansökan som de tre andra yrkesinstituten i Östnyland, Point College, Inveon och Prakticum har lämnat in till Undervisningsministeriet.

– De har räknat med utgifter på 2,5 miljoner euro för utomstående konsulttjänster. I mina ögon verkar det vara en överdrivet stor summa.

Borgå stor bara regionalt

Liksom många andra gillar Hannu Moilanen inte Borgå stads sätt att köra igenom sin vilja med motiveringen att Borgå är störst.

– Borgå är störst på bara ett mycket litet område. Titta mot väster och Helsingfors eller mot öster och S:t Petersburg, Borgå är inte speciellt stor i de sammanhangen.

Bara genom att vara med kan de små kommunerna garantera sin del av kakan.

– Vi måste lyssna på alla och kompromissa. Om man bara såg till storleken hade SFP inte mycket att säga till om i rikspolitiken. Man kan inte göra så att man bara kör över alla som är mindre. I stället måste alla få vara med och alla åsikter måste beaktas. Det här ser jag hela tiden i mitt jobb, till exempel inom det nordiska facksamarbetet. Där har ingen absolut makt bara för att den är störst.

Flera mindre kommuner har inför de nya förhandlingarna om yrkesutbildningen i Östnyland meddelat att de har så små andelar att de lika gärna kan göra sig av med dem.

– Det kan vara en farlig väg att gå, tycker Moilanen. Bara genom att vara med kan de små kommunerna garantera sin del av kakan. Se till exempel på Mörskom som är beroende av gymnasiet i Askola som inte kan fortsätta fungera om Amisto slutar med sin verksamhet i Askola. Allt är beroende av allt.

Mer läsning