Isnäsborna aktiverar sig igen

UTREDER. Lars Bäcklund, i mitten, tror att fullmäktige röstar för att flytta Isnäs elever till Forsby. Bild: Max Nyberg

Staden lyckas inte stänga skolorna i Isnäs utan strid. Det har ortsborna bestämt sig för, och på tisdagen lade man upp en strategi.

Om det går som skolnätsutredningen föreslår kommer Isnäs skola och Isnäsin koulu att slå igen dörrarna inom de kommande åren. Det är inget som Isnäsborna kommer att acceptera heller den här gången, och därför samlade man till möte på Solbacka på tisdagskvällen.

Syftet är nu att tänka ut en fungerande strategi för att igen kämpa emot nedläggningen.

Nytt försök

Janne Länsipuro, en av initiativtagarna till mötet, konstaterar att marknadsföringen kunde ha varit lite bättre när bara en dryg handfull intresserade dyker upp. En timme in i mötet ligger antalet ändå på ett dussin.

Meningen, trots ett tidigare nej på ministerienivå, är att försöka få stadens politiker att se skolan som en enhet som kunde vara tvåspråkig.

– Frågan är om ministeriet svar är slutgiltigt. Det var ett nej, men det var bara en tjänstemans syn på saken. Tjänstemän brukar börja med ett nej.

Själva skolnätsutredningen beskriver han som klumpig, dålig och svår att ta på allvar. Meningen är därför att påverka politikerna inför själva besluten. Först ute är bildningsnämnden som först behandlar skolnätsutredningen. Därefter tar man sig an styrelsen och fullmäktige.

– Vi använder faktabaserade argument för att visa hur utredningen bygger på lösa grunder åtminstone för Isnäs del. Det ges inga egentliga orsaker varför man stänger skolorna.

TAR STRID. Mötet på Solbacka samlade ett dussin ortsbor. Bild: Max Nyberg

Behöriga lärare

När mötet väl kommer i gång börjar deltagarna prata om utmaningarna. Det har visat sig vara svårt att få behöriga lärare till byn, medan en eventuell tvåspråkig lösning skulle göra det ännu svårare. Ett alternativ som man därför nu börjar utreda är om en språkbadslösning skulle göra saken lättare.

Om Forsby och Isnäs är de enda orter som faktiskt växer så känns det konstigt att man då stänger skolorna i Isnäs.

Lotta Suomalainen, en annan av initiativtagarna, säger att man i praktiken redan fungerar som en tvåspråkig skola.

– Alla evenemang, som julfester och utflykter är redan gemensamma. Gymnastiktimmarna är gemensamma. Det är redan en ganska samlad enhet.

Länsipuro påpekar att skolan fått flera nya elever under läsåret och att byn, i motsats till resten av Lovisa, växer. Att man då väljer att slå igen dörrarna på skolan känns som ett dåligt beslut.

– Om Forsby och Isnäs är de enda orter som faktiskt växer så känns det konstigt att man då stänger skolorna i Isnäs. Man vill ju locka barnfamiljer.

Sparar pengar

Meningen med att stänga Isnäs skola och flytta eleverna till den planerade enhetsskolan i Forsby är att spara pengar. Även om nybygget beräknas kosta åtskilliga miljoner euro, så ska åtgärderna leda till besparingar på drygt åtta miljoner euro över en femton års period. Jussi Väre, en av mötesdeltagarna, undrar ändå hur det går.

– Det kanske låter cyniskt. Men jag undrar om man inte har mögelrenoveringar i den nya skolan om femton år. Om man nu inte lärt sig bygga.

Lotta Suomalainen, som förde ordet tillsammans med Janne Länsipuro, anser för sin del att skolnätsfrågan också handlar om ideologiska val.

– Lovisas trumfkort kunde vara att erbjuda ett alternativ till huvudstadsregionen. Ett annat sorts liv. Det kunde bli ett varumärke som lockar nya invånare, men det förutsätter att man kan lita på att byskolan blir kvar om man köper tomt.

Å andra sidan var det just i fullmäktige vi till sist fick en ändring förra gången.

Lista på kontaktpersoner

Förslaget är att eleverna flyttar till en ny enhetsskola som byggs i Forsby.

Isnäsin koulu har 36 elever. Isnäs skola har 15 elever.

En del av verksamheten är gemensam, såsom gymnastiklektionerna.

En tanke är att göra skolan till en tvåspråkig skola, trots ett tidigare nej från ministeriet.

Skolnätsutredningen behandlas i nämnden den 30 mars, styrelsen den 18 april och i fullmäktige den 11 maj.

Lars Bäcklund, fullmäktigeledamot för SFP i Lovisa, konstaterar för sin del att beslutet kring skolnätet sannolikt blir att båda Isnässkolorna flyttas till Forsby.

Att man bara godtar den saken kommer ändå inte att hända. Efter en liten diskussion slår man fast att kontakta de politiker som är med och fattar beslutet, börjandes med bildningsnämnden.

– Borde vi få fram en lista på politiker som vi kan närma oss? Vet vi vad de tycker? Jag vet vissa som är på vår sida, men hur är det med de andra?, säger Janne Länsipuro.

– Vi kunde författa en skrivelse som vi skickar ut. Kanske ringa och ta reda på olika sätt att se på saken, säger Lotta Suomalainen

– Och så måste vi påverka via medier.

– Vi kunde göra en video. Som förra gången skolnätsutredningen var aktuell.

– Det viktiga mötet är nämnden. Därefter ändras sannolikt inte beslutet. Fullmäktige är i regel bara teater, säger Bäcklund med ett skratt.

– Å andra sidan var det just i fullmäktige vi till sist fick en ändring förra gången. Jag har aldrig varit med om ett tal i fullmäktige som Mia Heijnsbroek-Wiréns. Jag vet inte om hon grät på riktigt när hon sade att hon nu förstår vad det handlar om och att hon haft fel, säger Länsipuro.