Isnäs FBK behöver nytt transportfordon

BEHÖVER NY BIL. Isnäs FBK kan få borgen för ett lån på 19 000 euro om fullmäktige tycker lika som stadsstyrelsen. Bild: Ksf Media

Efter omröstning beslöt stadsstyrelsen föreslå för fullmäktige att Isnäs FBK beviljas borgen för ett lån som gäller köp av nytt transportfordon.

Isnäs FBK vill köpa ett nytt fordon för manskapstransport och första insats men behöver ett lån för att förverkliga sina planer. Den frivilliga brandkåren har sänt en fritt formulerad begäran om borgensförbindelse till Lovisa stad. Lånebeloppet som behövs är 19 000 euro.

Det fordon som Isnäs FBK nu har i sin ägo har på sin tid finansierats genom självfinansiering och med banklån som Pernå kommun borgade för.

Isnäs FBK har ett avtal med Räddningsverket i Östra Nyland och får avtalsenlig ersättning därifrån.

Ekonomidirektör Kirsi Kettunen som hade förberett ärendet för stadsstyrelsen föreslog borgen inte ska beviljas eftersom det är räddningsverkets uppgift att se till att det finns verksamhetsförutsättningar även för områdets frivilliga brandkårer. Det här innefattar också eventuella redskapsinvesteringar.

Ledamot Mikael Karlsson tyckte däremot inte lika och gjorde ett motförslag om att borgensförbindelse beviljas. Hans förslag fick understöd av Veikko Ekström och Saara Lång.

Då styrelsen röstade i ärendet gavs tre röster för det ursprungliga förslaget och sju för motförslaget.

Ärendet ska ännu behandlas av stadsfullmäktige.