Investeringsstopp vid 100 miljoner euro på fyra år

Intäkterna från kommunalskatten växer trots att skattesatsen är den samma som tidigare år, alltså 19,75 procent, visar finansdirektör Henrik Raunio. Bild: Kristoffer Åberg

En så normal budget som möjligt, karaktäriserar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula sitt sista Borgåbudgetförslag före den stora brytningspunkten 2023. Han föreslår att skatteprocenterna ska vara samma som i dag, också under 2023.

– Vi seglar i tät dimma och än så länge finns det ingen som ropar från stranden för att hjälpa oss att hitta rätt kurs.Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula dramatiserar sina känslor inför den stora...