Inveons tre alternativ

SVENSK YRKESUTBILDNING. Förhandlingarna mellan Prakticum och Inveon fortsätter, men tidtabellen har förskjutits. Bild: Ksf-arkiv

Ägarkommunerna i Östra Nylands yrkesinstitut får nu välja. Ska Inveon fortsätta förhandla med Prakticum, ska Inveon gå med i regionens finska yrkesutbildning, eller kanske fortsätta som en självständig aktör.

Förhandlingarna med Prakticum har inte nått hamn inom den tid man först räknade med och nu måste yrkesutbildarna återta den ansökning om strategifinansiering som redan lämnats in till Undervisnings- och kulturministeriet.

Det nya bolaget som skulle bildas när Inveon överfört sin verksamhet till Prakticum kan inte inleda sin verksamhet enligt tidtabell, alltså vid årsskiftet 2019.

Vid ett möte i april var parterna överens om att man skjuter fram starten till augusti 2019. Men ministeriet accepterar inte en övergång mitt i kalenderåret och då är följande chans först 2020.

Tre alternativ

När Inveons styrelse möttes förra veckan beslutade man om att be ägarkommunerna ge sin åsikt om fortsättningen.

Alternativ ett är att förhandlingarna med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab fortsätter, att man fortsätter att hålla fast vid den ursprungliga lokalitets- och personallösningen och att överlåtelsen sker den sista december 2019.

Alternativ två är att Inveon inleder förhandlingar med det nybildade Edupoint, som sköter den finska yrkesutbildningen i Östnyland.

Alternativ tre är att Inveon fortsätter som tidigare, som en självständig aktör.

Ägarkommunerna förväntas ge sina svar inom maj.

Olika åsikter

Jaakko Jalonen, SDP, är Inveons styrelseordförande och ser många problem när det gäller förhandlingarna med Prakticum.

– Vi har fortfarande olika åsikt när det gäller lokalen och när det gäller om hela personalen ska garanteras fortsatta arbetsförhållanden.

Vice ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, SFP, ser annorlunda på frågan.

– Jag tycker att vi inte ska kasta in handduken ännu. Andan är bra och våra förhandlingar går framåt hela tiden. Jag är förhoppningsfull.

Riksdagsledamot Mikaela Nylander, SFP, följer noga med förhandlingarna.

– Det är bra att ägarkommunerna nu får berätta hur de vill ha det. Men visst tror jag fortfarande på en lösning där Prakticum tar över Inveons verksamhet i Östnyland.

Öronmärkta pengar

Enligt Nylander är lokalfrågan nära en lösning.

– Prakticum förhandlar med Edupoli om fastigheten i Estbacka i god anda. Och personalfrågan bara måste lösas på något sätt.

Vad händer då med Inveons nuvarande fastigheter om det blir en överlåtelse?

– Fastigheterna måste förstås realiseras, säger Nylander. Det gäller både Haikotomten och aktierna i Nimbushuset i Borgå centrum.

– Medlemskommunerna avgör vad som händer med pengarna, men mitt förslag är att de öronmärks för svensk yrkesutbildning i Östnyland.

Enligt Nylander förhandlar man inte längre om en nyinvestering, ett nybygge i Borgå, för Prakticums behov.

– Om Edupolis lokaler fungerar bra så finns det ingen orsak att bygga något nytt

Inveons ägarkommuner är Borgå, Lovisa, Sibbo, Lappträsk och Mörskom.