Inveon tar emot nya studerande

KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE. Inveons grundexamen i logistik lockade rätt så många sökande under vårens gemensamma elevantagning. Bild: Kristoffer Åberg

Första årets studerande vid Inveon inleder sin hösttermin på tisdag, men det är fortfarande möjligt att lämna in ansökan om ny studieplats.

– Åttiofem studerande inleder en ny examen vid Inveon på tisdag, säger rektor Gunilla Träskelin. Det är färre än de två senaste åren när vi har haft ungefär etthundra studerande på årskurs ett.

– Gymnasiebenägenheten är just nu rätt så hög i de kommuner därifrån de flesta av våra studerande kommer. Dessutom kan man säkert konstatera att den stora osäkerheten om vart den svenska yrkesutbildningen i Östnyland är på väg också gör sitt till när ungdomarna bestämmer var de vill studera.

Inveon erbjöd åtta utbildningslinjer i den gemensamma elevantagningen på våren. Kocklinjen kan inte förverkligas.

– Kocklinjen drar dåligt, inte bara hos oss, konstaterar Träskelin. Det svaga intresset bekymrar, speciellt som det finns jobb inom branschen. Vi har försökt marknadsföra linjen, men med dåligt resultat.

Kan ordna med nya studieplatser

Vissa studielinjer jobbar tillsammans. Det gäller till exempel för linjerna för verkstadsmekaniker och för maskin- och produktionsteknik.

– Vårt mål är att erbjuda ett så brett utbud som möjligt, därför slår vi hellre ihop en del av undervisningen än att helt stryka vissa linjer, säger Träskelin.

Och för den som just nu har märkt att det kanske ändå inte är så lockande med ett mellanår, eller som har fått back på andra studieplaner lönar det sig att kontakta Inveon, via hemsidan.

– Vi kan fortfarande ordna med nya studieplatser, säger Träskelin.

Framtida lösningar När det gäller förhandlingarna om den gemensamma framtiden med Svenska Framtidsskolan Prakticum har det inte skett några framsteg under sommaren.

– Men alla våra ägarkommuner har i juni meddelat att de vill att förhandlingarna med Prakticum fortsätter, säger Träskelin.

Förhandlingarna stupade i våras på åsiktsskillnader när det gäller Inveonpersonalens anställningsskydd och på oklarheter om var i Borgå den nya skolbyggnaden borde placeras.

Stadsstyrelsen i Borgå har satt 15 september som deadline, senast då ska det finnas ett avtalsförslag mellan Prakticum och Inveon som avgör hur det går med samkommunens personal, eventuella egendomsöverföringar, lokalitetslösningar med ekonomiska konsekvenser och principerna om innehåll och verksamheter i den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland.

Särskilt viktigt är det för stadsstyrelsen i Borgå att man får garantier för att verksamheten kommer att etablera sig och stanna kvar på området.

Mer läsning