Inveon och Prakticum fusioneras i augusti 2019

FUSIONERAS. Från den 1.8.2019 finns det inget Inveon mer, då ska Prakticum ta över all yrkesutbildning på svenska i Östnyland. Bild:

Representanter för Inveons styrelse och Prakticums styrelse samlades till möte i Borgå på onsdagen. Ännu är man inte ense på alla punkter.

Enligt det pressmeddelande som gavs ut efter mötet förlöpte förhandlingarna i positiv anda och de båda parterna är eniga på många punkter. En del frågor måste ännu utredas vidare.

Gruppen konstaterade att en realistisk tidtabell för samgång är den första augusti 2019. Man var också ense om att målet är en stark svenskspråkig utbildning i östra Nyland.

Parterna tror att det är möjligt att hitta en lösning som tillfredsställer både Inveon och Prakticum. ÖN