Inveon har anpassat undervisningen

Inveon har strävat efter ett brett utbud utbildningar för att ge ungdomarna i östra Nyland en genuin möjlighet att välja en utbildning som intresserar dem.

Vi önskar korrigera de felaktiga uppgifter beträffande Östra Nylands yrkesinstitut Inveons verksamhet som fanns i Östnyland (29.8) och ytterligare på ledarplats (1.9).

I takt med att Inveons studerandeantal sjunkit har antalet undervisningstimmar, och därmed antalet lärare, sjunkit. Läsåret 2009–2010 hade Inveon 465 studerande. I läsårets arbetsfördelning ingick 36 913 undervisningstimmar fördelade på 43 lärare.

Då vi nu har inlett ett nytt läsår har Inveon 265 studerande och antalet undervisningstimmar är 20 247 fördelade på 27 lärare. Undervisningstimmarna har minskat 16 666 timmar från 2009. En yrkeslärares undervisningsskyldighet är 931 timmar per läsår. Minskningen i timmar motsvarar 18 lärares arbetsmängd. Förutom att antalet lärare minskat har också antalet undervisningstimmar minskat för de lärare som i dag undervisar i Inveon.

I dag erbjuder Inveon elva olika utbildningar. Antalet studerande på utbildningarna och intresset för utbildningarna har varierat under åren. Detta innebär att vi på många utbildningar samundervisar till exempel första och andra årets studerande. På det sättet ligger medelgruppstorleken i dag över 13 studerande.

Inveon har strävat efter ett brett utbud utbildningar för att ge ungdomarna i östra Nyland en genuin möjlighet att välja en utbildning som intresserar dem. Detta befrämjar ungdomarnas intresse för utbildning, motverkar studieavbrott och därmed också marginalisering. De ekonomiska ramarna för yrkesutbildningen är strama och årskullarna i östra Nyland fortsätter att vara relativt små. Detta innebär att upprätthållande av ett brett utbildningsutbud i östra Nyland kräver nytänk i form av till exempel fullständig årskurslös organisering av utbildningen.

Om någon ytterligare önskar fördjupa sig i siffrorna finns samkommunens bokslut inklusive personalrapport på www.inveon.fi. Ytterligare information om samkommunens eller yrkesinstitutets verksamhet ges av undertecknade.

Gunilla Träskelin tf rektor, Inveon utbildningschef Frank Backman utvecklingschef Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland