Inveon fortsätter förhandla med Prakticum

EXAMENSDAG PÅ INVEON. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Prakticums förslag förkastas inte. I stället vidtar intensiva förhandlingar. Inom oktober i år hoppas Inveons styrelse att man ska ha ett godtagbart förslag om samgång, med tidtabeller.

Inveons styrelse möttes på tisdagsmorgonen och kunde enhälligt godkänna att man inte förkastar Prakticums överlåtelseavtal, som beredningen föreslagit, utan i stället återremitterar ärendet för ny beredning.

I villkoren inbegrips inte bara nya, snabba förhandlingar mellan Inveon och Prakticum utan också förhandlingar mellan Inveons ägarkommuner.

Ägarkommunerna ska tillsammans diskutera en försäljning av fastigheterna i Haiko och dessutom en överföring av den personal som Prakticum inte vill anställa i Borgå stads tjänst.

Tomten i Haiko har utvärderats av två olika aktörer, som kommit med två olika prisuppskattningar som skiljer på ungefär en halv miljon euro. En sak är markpriset, en annan rivningskostnaderna för Inveons nuvarande byggnader. Man räknar med att rivningen kostar ungefär en miljon euro.

– Då kan vinsten på försäljningen i bästa fall uppgå till en miljon euro, säger Inveons styrelseordförande Jaakko Jalonen.

Innan man har kommit så långt krävs ändå både intresserade köpare och ny planläggning av strandområdet.

Villkor

När det gäller förhandlingarna med Prakticum ställer den enhälliga Inveonstyrelsen vissa villkor.

De ska inledas omedelbart.

Prakticum ska tillsammans med Edupoli/Point College senast den 31 oktober ha ett färdigt utkast till hyresavtal över de utrymmen som den svenska yrkesutbildningen i östra Nyland behöver i framtiden.

– Då ska man också veta vilka linjer som Prakticum tänker fortsätta med i Borgå, säger Jalonen. Till exempel bygglinjen kräver helt speciella utrymmen, som kanske kan hittas på Styrmansvägen.

Ett villkor är att överföringen av Inveon till Prakticum omförhandlas så att den sker den 1.1.2020. Enligt Prakticums avtal skulle överföringen ske i augusti 2019.

Dessutom kräver styrelsen att aktörerna tillsammans utreder och löser utrymmes- och andra utmaningar som berör förverkligandet av den operativa verksamheten och uppgör en rapport.

Målet är ett nytt förslag med tidtabeller kan behandlas inom oktober månad.

Mer läsning