Invandrarna ger mervärde

NYA VÄNNER. Annika Nyman har lärt känna Rona och hennes tre barn på asylmottagningen. Bild: Maj-Louise Wilkman

En hållbar utveckling innebär att vår generation tar sitt ansvar för framtiden och inte gör slut på de resurser vi har.

En av de berikande resurser som Finland har fått ta del av invandrarna.

– Det är vår generations uppgift att se till att samhället skapar trygga medel för att ge dem en chans att föra fram sitt kunnande och sina färdigheter. Då en människa får möjlighet att använda sitt register av kunskaper, får uppskattning och känner att hon bidrar till att göra gott för andra, är hon en pusselbit i byggandet av framtidens pussel där många varianter av kunskaper och kompetenser tas till vara, sade Martina Lindroos, biträdande chef för asylmottagningen Poppel, när hon öppnade Möjligheternas torg som hölls vid Konstfabriken.

För att de som är nya i vårt land på ett jämlikt sätt ska kunna delta i skapandet av ett framtida Finland handlar det också om att vi till en viss grad bör anpassa oss till nya förhållanden. Vi har mycket att vinna om vi modigt ser på våra handlingsmönster med nya ögon.

– Att öppna dörren mot människor som vi inte känner, behöver inte vara omständigt eller krångligt. Det går ofta förvånansvärt lätt och vägen till en ny bekantskap är kort om vi tittar över skyddsmurarna omkring oss. Även om vi inte alltid har ett gemensamt språk är det möjligt att kommunicera. Ett leende, en vänlig nick är ofta tillräckligt för att en person ska känna sig uppmärksammad och välkommen.

(quote text="I mitt dagliga arbete ser jag att vi Borgåbor har många orsaker att vara stolta över den här inställningen."]

Kommunplats

Martina Lindroos sade att Borgåborna har varit mycket vänligt inställda till utlänningarna.

– I mitt dagliga arbete ser jag att vi Borgåbor har många orsaker att vara stolta över den här inställningen. Endast den människa som känner sig trygg kan visa omsorg och gästfrihet mot andra. Borgåbornas samarbetsvilja och öppna sinne stöder rödakorspersonalen arbete och de asylsökandes känsla av att bo i en trygg och vänlig stad – mycket mer än ni kan ana.

Hon är också glad över att Borgås beslut att höja antalet kommunplatser för asylsökande som fått asyl.

– Det är ännu en humanitär gärning för att en erbjuda människor, som flytt krig och kanske inte på flera år upplevt ett liv i trygghet och stabilitet, en plats att slå ner sina bopålar.

[article_image index=3)

Trädgårdsfest

Annika Nyman är en av de frivilliga Borgåbor som medverkar till att de asylsökande på Poppel ska känna sig välkomna.

– I början besökte jag Poppel ungefär en gång i veckan, men nu när kontakterna redan finns tar jag oftast kontakt per telefon och sms och föreslår något vi kan göra tillsammans.

Hon befann sig på Möjligheternas torg tillsammans med Rona, en ung syrisk kvinna med tre barn. De hade setts också kvällen innan när en av de frivilliga hade ordnat en trädgårdsfest för kvinnor.

– Det var en uttrycklig önskan av de inbjudna, att där endast skulle finnas kvinnor. Ett trettiotal asylsökande och ett tiotal frivilliga deltog.

Hon säger att frivilligarbetet inte är betungande.

– Nej, jag blir glad av att lära känna nya människor.

Mer läsning