Invånarna i Gamla stan är försiktigt optimistiska – trafikförsök kan leda till att biltrafiken minskar

TEST. Bidrar sommarens trafikförsök i centrum till att Gamla stans biltrafik minskar? Det hoppas invånarna på området. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå planerar att på försök stänga av Kyrkogatan mellan Krämaregatan och Prästgatan i sommar. Tillsammans med andra trafikförsök i centrum kan detta leda till minskad biltrafik i Gamla stan.

Kommuntekniken har sammankallat en arbetsgrupp för att utarbeta en lösning på trafikproblemen i området. I gruppen sitter representanter från kommuntekniken, invånarföreningarna i den gamla stadsdelen...