Invånare får tycka till om kulturutbudet

Undervisnings- och kulturministeriet vill veta till exempel hurudant kulturutbud invånarna är intresserade av.

Ministeriet hoppas på svar även av dem som sällan eller aldrig använder sig av kommunernas kulturtjänster.

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en webbenkät i anslutning till reformen av lagen om kommunernas kulturverksamhet. Webbenkäten har sju frågor och i den frågar man till exempel vilken slags kulturutbud invånarna är intresserade av.

Webbenkäten är öppen fram till den 9 december.

Webbenkäten handlar om propositionen till reform av lagen om kommunernas kulturverksamhet, som regeringen avlät till riksdagen den 18 oktober.

Ett centralt mål är att främja förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet. Ett annat mål är att kommunernas kulturverksamhet så gott det går ska vara tillgänglig för alla befolkningsgrupper.

Mer läsning