Invånare är oroliga för sprängningar på Kvarnbacken

RÖRLÄGGNING. Krutkällaregatan grävs upp för nya rör för vatten, avlopp och dagvatten. Bild: Kristoffer Åberg

Det finns mer berg i vägen för de nya vatten- och avloppsrören på Kvarnbacken än man riktigt varit beredd på. Nu oroar sig en del av invånarna för eventuella sprängningar.

– Vi borde säkert informera mer än vi har gjort hittills, säger Peter Ekstam vid Borgå Vatten. Vi tänkte att det räcker med den information som ges vid de enskilda inspektionerna, men vi ska nu fundera på mer info till alla invånare.

Vatten- och avloppsnätet förnyas på Kvarnbacken och Prästgårdsbacken samtidigt som man bygger ett helt nytt rörsystem för dagvatten. Just nu går arbetet långsamt framåt eftersom det finns så mycket berg i vägen.

– Vi visste att här finns berg, men det är mer bergigt än vi trodde och de gamla rören går i mycket smalare och grundare kanaler än vi väntade oss, säger Ekstam. De nya rören kräver större kanaler.

Oljud från pikningen

Ännu har man inte behövt spränga. I stället pikar man sig genom berget där det är möjligt.

– Det gäller där berget är trasigt, med sprickor, säger Ekstam. Pikandet för ett väldigt oväsen men leder inte till några skakningar.

– På andra platser kilar vi loss stenbitarna, vilket är en fruktansvärt långsam metod. För att kunna kila måste man först borra hål i stenen och det går inte heller ljudlöst.

Ekstam garanterar att sprickorna i berget inte utgör någon fara för husen, det är bara ytliga sprickor som inte går ner i berggrunden.

Bland många invånare är oron stor inför eventuella sprängningar. Rören dras nära husen och man är rädd för sprickor i socklar och i murar.

Videofilmning

– Litet senare, till exempel när vi kommer längre fram på Krutkällaregatan, måste vi säkert spränga, säger Ekstam. Där ligger husen också längre in på tomten.

– Fem-tio meter från husväggen är det närmaste vi vågar spränga. Och innan vi börjar görs en grundlig kartläggning av husen.

Borgå Vatten anlitar ett företag som har specialiserat sig på granskningar av det här slaget. Företaget videofilmar alla objekt för att det ska finnas hållbar dokumentation av eventuella sprickor som fanns redan före sprängningen.

– Alla husägare som berörs kontaktas i god tid, lovar Ekstam. Kontrollerna måste göras också från insidan.

– Det som det är värt att tänka på är att alla husen stod på sina platser redan när det sprängdes här senast, när avloppsrören drogs första gången. De har alltså redan klarat av en sprängning, och i dag är metoderna betydligt mer avancerade och dämpade. Dessutom kommer vi att fästa vibrationsmätare på husen i närheten, om maxvärdet överskrids måste vi ta till andra metoder.

Frustrerande långsamt

Peter Floman bor på området och har med intresse följt med grävarbetet under vår och sommar.

– Just nu framskrider arbetet frustrerande långsamt men jag måste medge att jag är litet imponerad av både logistiken och fackkunskapen hos dem som jobbar med rörläggningen. Att det finns så mycket berg i vägen för rören var en stor överraskning för oss invånare.

Arbetet har inte hela tiden förlöpt som en dans. Floman nämner den stora floden av avloppsvatten som forsade in ett av husen via tvättmaskinen i källaren för en dryg vecka sedan, ÖN 24.8.

– Själv fick jag tillkalla räddningsverket efter ett skyfall vid midsommar, berättar Floman.

– Det rann massor av vatten längs gatan, grus och sand samlades vid de nedre delarna av Krutkällarbacken. I korsningen uppstod djupa diken där bilarna lätt kunde köra fast. Räddningsverket kom och bommade av korsningen för trafik. Det var en stor planeringsmiss från Borgå Vattens sida.

Rörarbetena kommer att fortsätta i flera år.

– Den här första delen kan avslutas först in på nästa år, säger Peter Ekstam. Därefter har vi ännu två-tre områden här omkring som väntar på nya rör.