Invånaråsikter behövs om Johannisbergbacken

VAD SKA HÄNDA HÄR? Invånarna är välkomna att komma med sina åsikter om planeringen av Johannisbergbacken. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå stads planer på att skapa ett område för boende för alla åldrar på Johannisbergs åldringshems tomt har avancerat.

Johannisbergbacken kan bli ett område där man kan bo från födelsen till döden och där de tjänster som erbjuds anpassar boendet flexibelt till livssituationen.

Borgå stad planerar ett så kallat Borgåkvarter på backen. Målet är en aktiv livsmiljö vars boendeunderlag möjliggör olika tjänster och aktiviteter, med fokus på de äldre invånarna.

Johannesberg är nu ett bostadsområde med ungefär 3 200 invånare. I Borgåkvarteret, räknar man med bostäder för ungefär 600 personer och när Hattula-området väl har byggts ut ska ungefär 1 300 personer ha sina hem där.

Ett så stort invånarunderlag kan ge möjlighet till betydligt mycket mer service än här finns i dag.

Planeringen av området är en del av utvecklingsprojektet Täydentäen toimivaa- Fungerande genom kompletterande, TÄYTYY.

Östnyland skrev en längre artikel i maj i fjol om bland annat stadsarkitekt Markku Partanens visioner för Johannisbergområdet.

Det gamla ålderdomshemmet Syren kommer att tömmas när det nya äldreboendet på Svalåkern blir färdigt.

Invånarmöte på tisdag

Staden bereder nu en detaljplaneändring på Johannisbergbacken och vill ha invånaråsikter om planerna.

En enkät finns på Borgå stads webbplats och den kan besvaras fram till och med den 29 mars.

– Vi är särskilt intresserade av hurudana tankar Borgåborna har om det framtida boendet och hurudana tjänster man kan koppla till boendet, säger stadsarkitekt Partanen.

Staden önskar att lösningarna på ett positivt sätt bidrar till utvecklingen av Johannesberg och Hornhattula.

Tisdagen den 13 mars klockan 18 håller staden ett invånarmöte i åldringshemmet Syren på Johannisbergsvägen 31 och hoppas på många deltagare.

Utvecklingsprojektet Fungerande genom kompletterande finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.

Till TÄYTYY hör också Lappträsk och Savitaipale men det är Borgå stads lokalitetsledning som ansvarar för projektet.

TÄYTYY är ett av regeringens spetsprojekt där man utreder möjligheterna att utveckla hemvård för seniorer och närståendevård för människor i alla åldrar.

Projektet pågår till slutet av 2018.

Mer läsning