Interna arrangemang ska lösa rektorsfrågan i Lovisa

FÖRESLÅR INTERNA ARRANGEMANG. Timo Tenhunen vill lösa rektorsfrågan internt. Bild: Auli Henriksson

När högstadiet togs ur bruk beslöt man sig samtidigt för nya arrangemang kring rektorstjänsten.

Rekryteringen av en ny rektor till Lovisanejdens högstadium avbryts. Tjänsten har varit ledig att sökas i två omgångar under våren. Sammanlagt tre personer sökte jobbet.

Nu föreslår utbildningschef Timo Tenhunen för svenska utbildningssektionen att rektorskapet ordnas genom interna arrangemang. Tenhunen anser att man i ett senare skede kan ta ställning till fortsättningen.

Han motiverar förslaget att avbryta rekryteringen med att skolans situation har förändrats i och med stadsstyrelsens beslut att ta skolbyggnaden ur bruk.

De tre personer som sökte rektorstjänsten är Maj-Len Heikel, Jutta Angus och Hanna Forsström. Heikel är formellt behörig.

Skolans tidigare rektor, Jouni Piippo, valde efter knappt två år på jobbet att bli bildningsdirektör i Lappträsk.