Intellektuella politiker

Jag saknar politiker som inte pratar till mig som till ett litet barn.

Ingen kan ha undgått att märka att vi har ett riksdagsval inom kort. Stolpar längs vägarna fylls av plakat, kandidaterna annonserar sig själva i tidningarna. Många irriteras av plakaten på alla stolpa...