Integrerad del av styrelsen

Man ville engagera hyresgästerna att känna en större gemenskap och ett djupare ansvar för det bolag där de har en hyresbostad.