Inte sunt att Sibbo domineras av expansion och exploatering

Trots försäkran om att åsikterna från tidigare rundor är hörda finns det fortfarande en opposition mot planen NG8 som hyser farhågor över att den här utvecklingen inte för det goda med sig som man påskina.

För inte så många veckor sedan satte kommunens tjänstemän ut programmet för delaktighet och bedömning för området kring Nickby gård, NG8. Då debatten gått het och oppositionen varit stark har kommunens tjänstemän till och med kommit med förtydliganden i ett pressmeddelande och vill styra upp diskussionen med att bedyra sina bästa intentioner för utvecklingen med löften om parkmiljö och friluftsleder. Men trots försäkran om att åsikterna från tidigare rundor är hörda finns det fortfarande en opposition mot planen som hyser farhågor över att den här utvecklingen inte för det goda med sig som man påskina.

Parker och friluftsleder ersätter inte landsbygd och fri natur som finns nära invånarna i dag. Fler invånare garanterar inte bättre tillgång till service eller starkare ekonomi. Alla önskar inte personspårtrafik mellan Nickby och Kervo. NG8 ger fler frågor än vad det offentliga materialet ger svar. Är målsättningarna verkligen realistiska? Vad vill man med utvecklingen av Nickby och kulturarvet? Hur kommer stationsområdet att se ut och förbättras kollektivtrafiken av tåg till Kervo? Hur dirigeras trafiken och hur på verkar det invånarnas vardag? Hur mycket kan en by växa för att fortsätta ha landsortsprägel och när blir den en förort?

Oppositionen mot planen och de öppna frågorna tar sig uttryck i engagemang bland invånarna och lokalpolitikerna. Tyvärr verkar det delvis som oppositionen blir bemött med andra argument än svar på frågorna. Än har någon hänvisat till en föråldrad plan och än är någon ute för tidigt för att yttra motstånd. Motstånd mot förändring är inte kategoriskt fel och kan inte bortförklaras på den grunden. Sakargumenten möter inte varandra och invånarnas insyn är inte i samklang med tjänstemännens. När det gäller den miljö man växt upp i och valt att leva i vill man kunna vara delaktig och bli hörd om frågor som rör ens vardag, ekonomi, tillgång till service och trivsel.

Det här är ingen ny företeelse för engagemanget i Sibbo. Under min korta tid som politiskt aktiv i Sibbo har min insikt blivit att de verksamma möjligheterna att som kommuninvånare att kunna påverka den här typen av frågor förutsätter inte minst ett stort nätverk av vänner och bekanta, som för den stunden inte är alltför upptagna med sina egna lokala skol-, daghems- eller expansionsfrågor, utan också avancerade kunskaper i vitt skilda förvaltningsområden. Att utöva påverkan i rätt stund blir också ett konststycke, för tidigt är ingen ännu intresserad och för sent har alla sedimenterat sin ståndpunkt. Och hur väl man än försöker och hur många man än mobiliserat kan utfallet bli tvärt emot invånaropinionen. I de stunderna frågar jag mig vems intressen man vill bevaka. Alla element från tidigare frågor finns i luften för NG8, överbevisa mig gärna!

Ytterligare vill jag påpeka att det inte är sunt och i invånarnas intresse att det politiska livet och förvaltningen i en kommun domineras i så hög grad av expansions- och exploateringsfrågor, även kallade markanvändnings- och planläggningsfrågor, som det gör i dag i Sibbo. När andra kommuner vänder på driftsekonomisiffror, prioriterar återinvesteringsbehoven och frågar sig vad invånarna behöver mest av allt för att må bra, utvecklas och trivas, grasserar man i Sibbo kring förhoppningar om att vända förvärvad mark till nya områden för en förmodad lång kö av hugade byggfirmor som säljer drömmen om livet på solsidan till en aldrig sinande ström av nya vargungar.

För om området som detaljplaneras som NG8, med parkmiljö och friluftsleder eller inte, så ter sig för mig den långsiktiga planen att man vill avstå på en landsbygd med bäckar, gamla hagar, urskogsliknande skogsdungar, gläntor och åkrar där de som valt Sibbo för naturen ännu i dag på nära avstånd från hemmet kan förundras över lärkor, tofsvipor, näktergalar och ormvråkar. Då har man samtidigt glömt alla de andra förhoppningarna om morgnar på skogsstigar man så fint målade upp i kommunens strategi.

Charlotta Engblom kommunfullmäktigeledamot (SFP), Sibbo

Mer läsning