Inte just något väckte dispyt i valdebatt

SVÅRT VAL. Vilma Väisänen och Eero Turkki har ännu inte bestämt vem de ska rösta på. Men de vet vilka frågor som är avgörande då de väljer kandidat. Bild: Birgitta Ehrstén

Förstagångsväljare Vilma Väisänen och Eero Turkki ska snart fatta beslut om vem de ger sin röst åt i riksdagsvalet. För att hitta rätt parti och rätt kandidat bänkar de sig i Topeliussalen i Nickby för att lyssna på de sju kandidaterna i valpanelen. Men kandidaterna bjöd inte på färggranna dispyter.

För de två tjugoåringarna Vilma Väisänen och Eero Turkki är det speciellt en fråga som kommer att vara avgörande.– Jag vill främst ha klara svar på hur kandidaterna ser på klimatfrågan, säger Vilma Vä...