Inte för sent att ta vaccin mot influensa

Bild: Kristoffer Åberg

Årets influensaepidemi har nu kommit i gång och besöken vid hälsovårdscentralen på grund av influensa har ökat. Har man inte tagit influensavaccin lönar det sig att göra det nu.

Gravida kvinnor, barn över 6 månader men under 7 år, personer som fyllt 65 år, personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom, män som inleder militärtjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst samt närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa får vaccinet gratis.

Den som vill ha vaccin ska ringa till hälsovårdscentralens servicenummer 019 520 4351 och boka vaccineringstid hos en sköterska. Barn i rådgivningsålder och gravida kvinnor vaccineras vid rådgivningen. Skolelever och studerande reserverar en vaccineringstid hos skolhälsovårdaren.

Mer läsning