Inställd busstur kan kosta henne jobbet

BEDRÖVLIGT. Piia Turunen förstår att bussbolagen måste tänka på ekonomin men det ändrar inte det faktum att utbudet av bussturer till Forsbyborna försämras märkbart från och med början av maj. Bild: Kristoffer Åberg

För resenärerna som åker med Savonlinjas bussar i östra Nyland lönar det sig att kolla tidtabellerna extra noggrant i början av maj. Då ställs flera turer in och en del tidtabeller justeras. För Piia Turunen i Forsby får slopandet av den sena normalturen mellan Borgå och Lovisa överraskande stora konsekvenser.

Det snöblandade regnet öser ner över busskuren som står invid väg 170 i Forsby i Lovisa. Piia Turunens händer darrar lite i kylan när hon visar upp ett utskrivet pappersark med de nuvarande busstidtabellerna. Med en markeringspenna har hon märkt ut hur hennes arbetsresa mellan Forsby och Borgå centrum påverkas då bussturer ställas in eller byter tidtabell från och med den 1 maj. Markeringarna är många.

– Om jag räknat rätt blir nio av de nitton bussturerna som på vardagarna kör mellan Lovisa och Borgå snabbturer. För att kunna ta en snabbtur måste jag gå ungefär tre kilometer längs med landsvägen för att kunna stiga på bussen vid motorvägsrampen.

Turunen tillägger att hon åkt med buss från Forsby i närmare trettio år och det här är den största enskilda förändringen i busstrafiken under den tiden.

Viktig kvällstur

Att ta sig till hållplatsen vid motorvägen är besvärligt nog för en körkortslös bussresenär som Turunen. Men eftersom hon arbetar inom handeln, där öppettiderna släpptes fria i början av fjolåret, har utbudet av bussar under kvällstid blivit en viktig fråga. Och det är indragningen av en speciell busstur som kan få stora konsekvenser för henne.

– Jag arbetar med jämna mellanrum som förman för kvällsturen vilket betyder att jag jobbar till klockan 21.20. Till en början kunde jag ta normalturen som gick behändigt klockan 21.35 men efter att den slopades har jag nu en tid fått vänta på bussen som går 22.15. Men i början av maj dras också den in och den enda bussen jag kunde ta för att komma hem är en snabbtur som startar 23.10 och stannar vid motorvägsavfarten. Då skulle jag vara hemma vid midnatt!

Det här innebär att Turunen i praktiken inte kan ta emot kvällsturer. Hennes chef förstår dilemmat men säger att hon inte i längden kan gynna Turunen när arbetslistorna görs upp.

– Det kan jag bra förstå, så mina alternativ är att byta arbetsplats eller bostad. Jag ska lämna in en ansökan om att få flytta till en hyreslägenhet i ett av stadens radhus. Jag har en stor hund, så en höghuslägenhet skulle inte fungera.

Ett brytningsskede

På Savonlinja håller trafikplaneringschef Timo Lappi med om påståendet att bolagets turer blir glesare längs kusten i östra Nyland från och med början av maj.

– Förändringarna handlar helt enkelt om att vi anpassar trafikutbudet enligt efterfrågan. Men till exempel på Lovisarutten har vi försökt se till att trafiken ska tillfredsställa arbetsresenärerna och de studerande. Arbetstagare som gör kvälls- eller natturer är förstås en annan sak. På hela väg 170 har vi sett hur den hårdare konkurrensen minskar passagerarmängderna.

Lappi säger att den tuffare konkurrensen som lätt till sänkta biljettpriser, den "dynamiska" prissättningen och de olika biljettsystemen gjort att det nu för tiden krävs fler passagerare för att en busstur ska vara lönsam.

– Förr sades det att en busstur gick på plus om det i medeltal satt minst tio passagerare i bussen under hela resan. Nu kan man i stora tal räkna med att det behövs minst femton.

Följer med läget

På konkurrenten Borgå Trafik säger vd Eero Huttunen att bolaget eventuellt kan komma med några "spelöppningar" som svar på Savonlinjas glesare turer.

– Jag kan inte berätta mera i nuläget. Men om vi vill sätta in nya turer från och med halva augusti måste lämna in en ansökan till Närings- trafik och miljöcentralen före mitten av maj. Så det finns inte alltför mycket tid innan vi måste bestämma oss.

Huttunen säger ändå att det är turerna mellan Borgå och Helsingfors som är mest intressanta för bolaget.

– På den rutten har vi satsat hårt och passagerarmängderna har stigit. Däremot kör vi ganska få turer till Lovisa och så vitt Savonlinja inte lägger ner några turer som vi tror kan bli lönsamma så sker det knappast några större förändringar här.

Enligt Huttunen är det naturligt att bussbolagen minskar på landsbygdsturerna och satsar på de lönsamma rutterna då regelverket ger dem möjlighet till det.

– Men visst minskade bussturerna på landsbygden också innan konkurrensen blev friare, så själva fenomenet är inget nytt. Borgå–Helsingfors är vår ekonomiskt viktigaste rutt, medan till exempel lokalbussturerna främst körs på landsbygden. Där är det skoltrafiken som är ljuspunkten.

TIPS: På adressen opas.matka.fi finns en nationell reseplanerare med vilken du kan ta dig var som helst i landet med olika trafikmedel.

Mer läsning