Insektbaserad mat gynnar Lovisa

INSEKTSFÖRETAGARE. Vesa-Matti Marjamäki och Sami Vekkeli (t h) utanför Strömfors företagspark. Bild: Nordic Insect Economy Oy

Storskalig insektodling i Schneider Electronics gamla fabrikshall i Strömfors är kanske inte så konstigt som det låter. Nyheten om att Europas största plantage för industriell odling av insekter etablerar sig i lilla Strömfors överraskade många.

Vesa-Matti Marjamäki, största enskilda ägare i Nordic Insect Economy, har en förklaring till varför företaget vill etablera sig uttryckligen i Schneider Electronics gamla fabrikshallar i Strömfors.

– För det första var fabrikshallarna tillräckligt höga för vårt behov, men framför allt har vi i Strömfors goda möjligheter att i framtiden utöka produktionen inom de fabrikshallar som redan står till buds, säger Marjamäki.

Vertikal insektodling

Fabrikshallarnas höjd har stor ekonomisk betydelse för insektodlingen, eftersom varje kvadratmeter utnyttjas effektivare i fall fler insekter kan produceras per kvadratmeter.

– Vi startar verksamheten med att bara ta en stor fabrikshall i bruk, men ifall försäljningen ökar som vi hoppas, så kan vi senare expandera till fler fabrikshallar på samma område, säger Marjamäki.

Familjen Uusitalos placeringsbolag Helmiryhmä, som numera äger Schneiders gamla fastighet i Strömfors, är också delägare i Nordic Insect Economy, men Vesa-Matti Marjamäki är fortfarande största ägare i bolaget.

Det har fram till september 2017 varit oklart om uppfödning och försäljning av insekter som livsmedel är tillåtet i Finland, men med Jord- och skogsbruksministeriets ställningstagande i september skingrades oklarheterna.

– Orsaken till att jag själv ville placera pengar i insektodling är dels att lagstiftningen nu blev tydlig, men också att jag i flera års tid tilltalats av den storskaliga produktionsmetod som just Nordic Insect Economy utvecklat, säger Marjamäki.

Fortfarande djurproteiner

Däremot kan man knappast säga att insektbaserade livsmedel direkt skulle gynnas av den vegantrend som verkar svepa genom västvärlden.

– Insekter är ju per definition inte växter, men däremot finns flera ekologiska argument för att öka intaget av insektbaserade proteiner i bröd, biffar, korvar och exempelvis TexMex-produkter, säger Vesa-Matti Marjamäki.

Mer läsning