Insändare: Ingen övervakar fisket i Sibbo å

Övervakningen av fisket i Sibbo å tycks inte finnas alls! På lördagen låg sju båtar mitt i ån och fiskade. Varje gång jag kört ut till stugan har där varit fiskare, minst två. Troligen kommer jag inte att betala någon fiskevårdsavgift nästa år! Det är dessutom fara för trafiken i ån! Borde kanske sjöbevakarna eller polisen ta tag i saken eftersom fiskeövervakarna inte klarar av det?

Nils Lindroos Box

Mer läsning