Insändare: Banta ner investeringsplanen att omfatta endast Högis

Bild: Kristian Willner

Om något nödvändigtvis måste byggas fast i Gymi, varför inte placera nya Högis på södra sidan om Gymi?

På tisdagens informationsmöte om skolnätsutredningen i Lovisa medgav lokalchef Antti Kinnunen att ifall alternativ 3 (bevarandet av skolnätets nuläge) väljs så resulterar det knappast i sådana investeringar som det enligt utredningen skulle kosta att åtgärda reparationsskulden för de gamla fastigheterna.

Eftersom endast alternativ 1 (nyinvesteringar) skulle resultera i de siffror som utredningskalkylerna säger anser jag att utredningen inte längre har mycket att ge som ett jämförelseverktyg för beslutsfattarna. Inga räntekostnader finns heller med i investeringsplanen vilket lyfter helhetskostnaden för alternativ 1 till någonstans kring 40 miljoner euro. Om man går in för alternativ 3 resulterar detta i endast en bråkdel av den summan.

Det gäller förstås att hålla de gamla fastigheterna i bra bruksskick, men inget allmänt behov finns av att totalrenovera alla skolfastigheter till ett skick som motsvarar nybyggen. Och inte heller då alltså någon egentlig intention, enligt lokalchefen, siffrorna är endast framtagna för att visa vad det skulle kosta om man gjorde så. Vilket ger intrycket att den delen av utredningen från första början endast var menad att ekonomiskt se ännu värre ut än nyinvesteringar. Från fastighetsförmedlarnas annonser kan man se att de gamla skolbyggnaderna har ett försäljningsvärde på högst hundratusen euro per styck, men nu vet vi då att deras gemensamma bruksvärde ligger på över tio miljoner euro. Detta är utgångsläget.

Jag föreslår därför att nu spara – såsom meningen var – och banta ner investeringsplanen till att i detta skede för den svenska delen omfatta endast ett nytt Högis. Men placeringen där konsulten gjort den (mellan Gymi och Brandensteingatan) är olycklig med tanke på Gymis vackra inslag i vår gatubild och den mörka innergård den skulle innebära. Så om något nödvändigtvis måste byggas fast i Gymi, varför inte placera nya Högis på södra sidan om Gymi? Fasaden mot Brandensteingatan skulle bestå, likaså ingången från söder och den fina parkliknande gårdsplanen.

Och om man inte vill bygga ännu en ny flygel fast i Gymi kan en glaskorridor göras mellan byggnaderna, på andra planet, om man vill ha en fri passage under. Eller sen en helt skild ny byggnad på den gamlas plats?

Kristian Willner Rådgivare för Pro Haddom skola, Lovisa