Insändare: Banta ner investeringsplanen att omfatta endast Högis

Foto: Kristian Willner

Om något nödvändigtvis måste byggas fast i Gymi, varför inte placera nya Högis på södra sidan om Gymi?