Inomhusluften i Nickby hjärta ska trots allt utredas

NYTT. Nickby hjärta togs i bruk hösten 2016. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Misstankarna om dålig inomhusluft i Nickby hjärta steg upp till ytan då Sibbofullmäktige diskuterade en motion om att inleda regelbundna enkätundersökningar om skolornas inomhusluft.

Som Östnyland nyligen kunde berätta (ÖN, 25.4) har enstaka elever i splitternya skolcentret Nickby hjärta fått symtom som misstänks bero på dålig inomhusluft. Fram till fullmäktigemötet som ordnades på måndagskvällen var ändå budet att inga undersökningar av inomhusluften för tillfället var aktuella. Det här förändrades ändå under mötet.

Fullmäktige behandlade en motion som lämnats in av Samlingspartiets gruppordförande Heikki Vestman om att man i kommunen borde införa regelbundna enkäter om inomhusluften i skolorna och att man borde utveckla processen för hur man utreder misstänkta fall av dålig inomhusluft.

Tekniska utskottets svar på motionen gick i korthet ut på att enkäter är en bra metod men att det inte är ändamålsenligt att genomföra regelbundna omfattande symtomenkäter. Vidare konstaterades i svaret att processen för att utreda inomhusluftens kvalitet utvecklas kontinuerligt och att tröskeln att ingripa i problem bör vara låg.

I samband med diskussionen som motionen gav upphov till ställdes ändå fokus på Nickby hjärta.

– Vi hade en bra diskussion som bland andra Antti Skogster, Kicka Lindroos och Juhani Rantala deltog i. Vi bad tjänstemännen ta ställning till om det ska göras mätningar av inomhusluften samt en enkät om inomhusluften enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Utifrån den förda diskussionen var tjänstemännens ståndpunkt att undersökningarna behövs, säger Vestman

När exakt undersökningarna genomförs är ändå oklart, och upp till kommunens sakkunniga. Till exempel pollen i luften kan förvränga resultatet av en enkät. Diskussionen var ändå en stark viljeyttring från fullmäktiges sida om att fråga är viktig.

Vidare tog fullmäktige ställning för att informationsgången borde bli smidigare när det handlar om misstankar om dålig inomhusluft.

– Många föräldrar är oroliga över inomhusluften i deras barns skolor. Kommunen måste bli bättre på att informera, säger Vestman.

Mer läsning