Inofficiella namn från Lovisa på webben

DÖDSIS. De inofficiella namnen i Lovisa finns nu på Svenska litteratursällskapets webbplats.Bild: Kristoffer Åberg

Dösis, Skyttis, Peyton place och Biblo är välbekanta namn för Lovisabor. Nu publicerar Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) inofficiella namn från Lovisa på sin omtyckta webbplats Namnen i våra städer.