Inofficiella namn från Lovisa på webben

DÖDSIS. De inofficiella namnen i Lovisa finns nu på Svenska litteratursällskapets webbplats. Bild: Kristoffer Åberg

Dösis, Skyttis, Peyton place och Biblo är välbekanta namn för Lovisabor. Nu publicerar Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) inofficiella namn från Lovisa på sin omtyckta webbplats Namnen i våra städer.

På Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi) kan besökaren göra digitala stadsvandringar, läsa mer om namn på olika platser och få exempel på alternativa namn. Man kan också kommentera namnen och bidra med mer information om olika platser.

– Vi vill vi gärna höra hur pass utbredda de olika namnen är, hur de har förändrats, vilka alternativa namn eller uttal det kanske finns och förstås hur folk förhåller sig till dem, säger arkivarie Sara Rönnqvist i ett pressmeddelande.

Namnen har samlats in genom intervjuer med stadsbor i olika åldrar och visar en del av det levande namnförrådet i Svenskfinland. Namnen från Lovisa samlades in hösten 2015 genom ett fältarbete som ordnades i samarbete mellan SLS och Helsingfors universitet. Insamlingen väckte stort intresse bland Lovisaborna, 21 personer intervjuades och cirka 300 namn samlades in.

Eget uttal

På webbplatsen kan man också läsa hur Lovisaborna uttalar sina ortsnamn. Lovisaborna har ett lite eget uttal på en del namn, som till exempel Garnison med ett sjåsande sj-ljud. Som namn på biblioteket använder man oftare Biblo i stället för Bibban, som i sin tur är vanligt på många andra håll i Svenskfinland. Avledning med -i är också vanligt, som till exempel Garni, Gymi och Plani.

Namnen på webbplatsen kan också användas i undervisningen och det finns tillhörande uppgifter för högstadieelever och studerande i gymnasiet. Uppgifterna går med fördel att tillämpa i bland annat modersmåls-, andraspråks-, historie- och samhällsläraundervisningen. Med de inofficiella namnen som utgångspunkt kan man tillsammans med eleverna fundera på vad vi kallar olika orter och platser, varifrån namnen har fått sitt ursprung och hur namn bildas. Kännedom om de inofficiella namnen i olika städer ökar även känslan av tillhörighet och sammanhang och kan vara en givande resurs i nyfinländares integrationsprocess.

– De inofficiella namnen kräver ofta en del lokalkännedom och är mycket kontextbundna. De vittnar om tillhörighet och sammanhang och som nyinflyttad ortsbo kan det därför räcka ett tag innan man förstår vilken plats som avses med ett inofficiellt namn som till exempel Brygi (bostadsområde där Bryggeriet tidigare fanns) och Dege (Hotell Degerby), säger Sara Rönnqvist.